Vejle Gymnasium

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Vejle Højere Almenskole i Nørrebrogade, ca. 1933

Vejle Gymnasium blev oprettet den 23. august 1865 som afløser for Vejle Latinskole. Denne har en historie helt tilbage til Reformationen i 1536, hvor købstaden Vejle endnu var ung. I 1739 blev latinskolen nedlagt, og der skulle gå over 100 år, før en ny kom til verden.

Historie

Det var en noget broget tid med nederlaget til Prøjsen i 1864 i nær erindring, men oprettet blev gymnasiet altså med navnet: Privatskolen i Vejle og lokaler i Fjellegade (bag Løveapoteket).

Den holdt til 1877, hvor der også blev skiftet adresse til Dæmningen 5 samt navn til: Vejle Latin- og Realskole. I denne periode blev Vejle Kommune involveret, og fra 1884 hed skolen nu: Vejle kommunale Gymnasium og fik nye lokaler på hjørnet af Nørrebrogade og Kalkbrænderivej eller "Latinergården".

Siden skiftede man endnu en gang navn i 1903 til Vejle Højere Almenskole på grund af en ny almenskolelov. 50-års jubilæet blev fejret i 1915 med oprettelsen af Vejlensersamfundet.

Endelig i 1935 skiftede man navn tilbage til Vejle kommunale Gymnasium, og kort tid senere flyttede man til Worsaaesgade nr. 6 i 1939. Det var en tidligere mellem- og realskole, og man udvidede med en faglokalebygning, der stod færdig i 1941. Kort tid senere fejrede man 75-års jubilæet i de nye lokaler.

Der skulle gå hele 20 år i disse bygninger, før Vejle Kommune i 1961 besluttede at bygge et helt nyt gymnasium på en grund ved Rødkildevej nær Skyttehusbugten med fremragende udsyn. Samme år kunne skolens rektor Lars Nielsen iøvrigt fejre sit 25-års jubilæum.

I 1969 skulle det ny gymnasium stå færdigt og samtidig ændrede man endnu engang navn, nu til Rødkilde Amtsgymnasium. Det kan skyldes, at der i mellemtiden skulle oprettes endnu et gymnasium i Vejle, nemlig Rosborg Amtsgymnasium - og så var det måske meget fair ikke at tage patent på byens navn. Først i 1971 blev det nye gymnasium ved fjorden taget i brug.

rektores scholae

 • H.A. Krarup 1865-1900
 • V. Kanaris-Klein 1900-1923
 • Jakob Alsted 1923-1936
 • Lars Nielsen 1936-1962
 • Henning Emmertsen 1962-1966
 • Svend Aage Nielsen 1966-1982
 • Morten Frøsig 1982-1988
 • Hans Erik Duschek-Hansen 1988

Lærere

Kendte elever

Udflugter

En gang om året - gerne i maj lige før eksamen - holdt skolen fri, og turen gik til Fakkegrav Hotel med fjordbådene Munkebjerg og Hvidbjerg. Men .. netop dét år blev der kørt i bus, fordi Hvidbjerg var under reparation iflg. et referat i skolebladet VIM.

Så blev der udkæmpet slag på engen lige ved stranden, ligesom et par lærere fik en dukkert i vandet - og senere blev der spist frokost på badehotellet, hvorefter man sluttede af med dans til et kapel.

Reference

Kilder

Vejle Gymnasium 1865-1965 : Jubilæumsskrift. - Vejle, 1967 160 s. - Schweitzers Bogtrykkeri A/S stillede billedmateriale til rådighed. Forord: Svend Jacobsen

Her hedder det bl.a. .. Dette skrift var planlagt til at skulle udkomme på Vejle gym­nasiums 100 års fødselsdag 23. august 1965. Således kom det ikke til at gå. Undervurdering af opgavens arbejdsomfang og tidskrav samt selvforskyldte og uforskyldte uheld under arbejdet er årsager til, at vi med lidt dårlig sam­vittighed beklager, at jubilæumsskriftet kommer næsten to år for sent. Først i det interregnum, som opstod mellem rektor Henning Emmertsens fratræden og rektor Svend Aage Nielsens tiltræden tog dette skrift for alvor fast form. I denne periode var under­tegnede konstitueret rektor, og heri skal man så forøvrigt finde forklaringen på, at jeg underskriver dette forord på skolens vegne.

 • Vejle Gymnasiums Historie i omrids
 • Skolens rektorer
 • Erindringer fra skoletiden
 • I dag og i morgen
 • Elevfortegnelser (kronologisk, alfabetisk)
 • Skolens administration
 • Skolens lærerkollegium 23. august 1965 (fotomontage)
 • Skolens lærere gennem 100 år

Årsskrifter

 • Vejle kommunale Gymnasiums årsskrifter: 1956, 1957, 1960, 1961 og 1962
 • Vejle Gymnasiums årsskrifter: 1963, 1964 og 1965