Rosborg Gymnasium og HF

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Rosborg Gymnasium og HF er et gymnasium i Vejle opført af Vejle Amtsråd i perioden 1973 - 1976. Navn før 1. 1. 2007 var: Rosborg Amtsgymnasium og Rosborg Gymnasium.

Rosborg Gymnasium 2006.

Fra det gamle Vejle Gymnasium (nu: Rødkilde Gymnasium) voksede ud af sine rammer i Vejles midtby i 1963, gik der otte år, indtil man kunne indvie de nye bygninger på Rødkildevej. I den tid måtte man til stadighed fragte flere og flere unge mennesker fra Vejle til gymnasier andre steder i området, og da den nye bygning endelig stod klar, var udviklingen også her løbet fra det stigende pres, der var på gymnasieskolerne.

Med kommunalreformen af 1970 overtog de nye amtskommuner driften af de fleste af landets gymnasier (statsskolerne fulgte efter i 1985), og Vejle Amtsråds undervisnings- og kulturudvalg besluttede sig hurtigt for at bygge endnu et gymnasium i Vejle.

Den beslutning skulle det samlede amtsråd dog underkende, idet man dér mente, at tiden nu var inde til områdets første "landkommune-gymnasium", og at det derfor skulle ligge i Tørring nord for Vejle. Diskussionen af denne disposition bølgede nu frem og tilbage, indtil undervisningsminister Knud Heinesen skar igennem og forlangte, at gymnasiet - med henvisning til elevernes tilgængelighed med offentlig traffik - skulle ligge i Vejle.

Vejle Amtsråd købte nu en grund af Vejle Kommune på Vestre Engvej bag Idrættens Hus og begyndte opførelsen af det nye gymnasium i foråret 1973. Den 1. maj ansatte man den hidtidige kun 35-årige inspektor på Vallensbæk Statsskole, Erling Kristensen som rektor, og han fik nu nogle måneder til at ansætte et lærerkollegium ved skolen.

Gymnasiet var p.g.a. tidnød således nødt til at starte uden egne bygninger. Da Vejle Kommune i samme tidsrum byggede på sin nyeste skole, Hældagerskolen i Bredballe, lånte amtet en blok her i skoleåret 1973/74 og endnu en halv i skoleåret 1974/75, så man kunne slå dørene op til gymnasiet i august 1973 og starte med 4 1.g-klasser (2 sproglige og 2 matematiske).

Udgravninger til Rosborg Gymnasium, oktober 1973.

Skoleåret 1975/76 havde man foden under eget bord i Vejle Enge. Den endelige indvielse af gymnasiet fandt sted 23. januar 1976, hvor idrætshallen som det sidste var færdigbygget. De første 4 klasser dimitteredes i juni 1976.

Rosborg Gymnasium kort efter ibrugtagningen sommeren 1975.

Rosborgs bygninger står - bortset fra nogle ændringer af tagkonstruktionen fra starten af 90'erne - stort set uændrede i dag.

Rosborg har formået at slå sit navn som uddannelsesinstitution fast i et sådan omfang, at først det nu hedengangne Vejle Amtsråds og nu Regionsrådets fordelingsudvalg hvert år har måttet overføre mellem 30 og 80 elever, der har ønsket gymnasiet, til andre gymnasier i området. Der er gode rammer for såvel naturvidenskabelige fag (med sciencegymnasium), sprog (med "sprog på Rosborg") og de kreative fag, med musikken helt i front og med to studieretninger med musik på højt niveau trods det faktum, at gymnasiereformen af 2005 ellers har været hård ved netop musikfaget på mange gymnasieskoler.

Pr. 1. januar 2006 overgik Rosborg Gymnasium i lighed med landets øvrige gymnasier til statslig selveje og skiftede i den forbindelse navn fra "Rosborg Amtsgymnasium og HF-kursus" til "Rosborg Gymnasium og HF

Rektorer

  • Erling Kristensen (1973 - 1981) - derefter rektor for Sorø Akademis Skole, pension 2003, død i København 2013.
  • Knud Erik Kensmark (1981 - 1998) - pension, afgået ved døden 2004
  • Mads Peter Villadsen (1998 - 2015)
  • Hanne Hautop (2015 - )

Litteratur

Erling Kristensen og Flemming Meng Sørensen: Husrum og hjerterum. Oplandskrig og nødgymnasium - starten på Rosborg Gymnasium. Vejlebogen 2003 s. 25 ff

--FMS 22. mar 2011, 22:58 (UTC)