Nørrebrogade

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Nørrebrogade set fra Vestergade, ca. 1900

I Vejles nordlige ende lå Nørreport og Nørrebro, som det beskrives i Vejle Bys Historie: ”ved Begyndelsen af det 19. Aarhundrede ligger her et ”Consumtions-Contoir”, og Portene betegnes da som Vesterport og Nørreport. I 1813 omtales ”tvende stakitporte ved Byens nordre Ende. Selv Nørrebro betegnes ca. 1795 som ”en Bro af Træ med Stenbrolægning over, 16 Alen bred.”

Nørrebrogade hed langt op i tiden bare Horsensvejen, og var altså der, hvor man ankom til byen nordfra og blev undersøgt af konsumtionsbetjenten for ulovlige varer helt op til 1850'erne.

I Nørrebrogade ligger Latinegården. Her holdt Vejle Latin- og Realskole, fra 1903 Vejle højere Almenskole, til i perioden 1894-1940, hvorefter gymnastiet flyttede til Worsaaesgade.

I dag navnet på gaden, der løber fra Skovgade til Nørretorv og Vestergade.


Billeder