Latinskolen

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Man regner med, at Vejle Latinskole blev oprettet i 1542 i et hus ved kirkegårdens sydøstlige hjørne. Den blev imidlertid ødelagt, da fjenden byggede skanser bag ved kirken under Svenskekrigen 1627. Efter freden blev der bygget nyt skolehus af bindingsværk. Her var der skolestue, lejlighed til skolemesteren og et kammer til høreren (hjælpelæreren).

I 1739 bestemte kongen, at Latinskolen i Vejle skulle nedlægges. Drengene måtte så tage til Fredericia, Horsens eller Kolding, hvis de ville have en eksamen. Derefter var der ”dansk skole” i huset, indtil der blev bygget en ny børneskole bag Rådhuset.

Der gik 126 år, før der igen kom en Latinskole i Vejle i 1865. Den fik lokaler i Løveapotekets bagbygning i Fjellegade. Det var en privat betalingsskole for drenge indtil 14-15 år, som ville på universitetet i København. Fra starten var der 23 elever. Med tiden fik skolen ret til at holde studentereksamen, og den første elev blev dimitteret i 1884.

I 1874 var skolen flyttet til Dæmningen. Den var stadig kun for drenge. De første 4 piger kom ind i 1893. Efter at Vejle Kommune havde overtaget skolen, Vejle Latin- og Realskole, i 1894, rykkede den ind i en ny bygning på Nørrebrogade, senere kaldt Latinergården. I årene 1903 til 1935 hed den Vejle Højere Almenskole og skiftede så navn til Vejle Kommunale Gymnasium.

Litteratur

  • Vejles Historie, bind 1, 1997, side 202-203; bind 2, 1998, side 164;
  • Petersen, C.V.: Vejle Bys Historie, 1927, side 202-210
  • Kjeldsen, Chr.: Vejles Skolehistorie, 1984, side 30 og 201-206.