Engelsholm Slot

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Luftfoto af Engelsholm Slot med Engelsholm sø i baggrunden, 1949

Slottets historie går tilbage til 1452, hvor rigsråd Timme Nielsen Rosenkrantz mageskiftede sig til storgården Engylstholm i Nørup sogn, som tidligere havde hørt under kronen.

Knud Brahe overtog i 1590 slottet efter sin svoger Erik Eriksen Munk Lange d. yngre, der på grund af sin store interesse i alkymi war endt i bundløs gæld og derfor var nød til at afhænde Engelsholm.Slottet fik stort set sin nuværende udformning da K. Brahe, der var bror til Tycho Brahe, i 1593 indviede sit nye slot på den gamle storgårds voldsted. Slottet havde dog endnu ikke fået sit kendetegn, løgkuplerne. Slottet var perioden 1590-1725 i Brahe-slægtens eje.

I 1725 blev slottet solgt til grev Frederik Danneskiold-Samsøe, uægte barnebarn til Christian V, han startede en betydelig modernisering af det gamle slot. Men allerede i 1732 solgte han slottet igen, denne gang til Horsens-købmanden Gerhard de Lichtenberg. Han iværksatte en større ombygning og restaurering af slottet, mest iøjnefaldende blev der sat løgkupler på de fire firkantede hjørnetårne. Den samme type kupler genfindes på både Nørup Kirke og Bredsten Kirke. de Lichtenberg opførte også en stor trelænget avlsgård og anlagde parken i fransk stil. de Lichtenberg anlagde også en papirmølle tilhørende slottet. I 1754 overdrog de Lichtenberg Engelsholm, sammen med Haraldskær og Kjeldkær til sin nye svigersøn Christen de Linde.

I 1770 blev Engelsholm solgt af de Lichtenberg slægten og slottet blev nu ofte handlet og desværre begyndte slottet at forfalde. Først med Christian Petersens overtagelse af slottet i 1811 begyndte det atter at gå langsomt fremad for det gamle slot og da Carl Adolph Rothe Bech overtog slottet i 1873 iværksatte han langsomt en tiltrængt renovering og modernisering af slottet, samt beplantning af dele af slottets jorde.

I 1939 blev slottet sat på tvangsauktion, efter en yderst omtumlet periode for det gamle slot, mange skiftende ejere og betydelige frasalg af jord. De to højskolelærer Sune Andresen og Frede Bording købte slottet og lod det gennemrestaurerer for at oprette en højskole. Engelsholm Højskole blev startet i 1940 og blev en selvejende institution i 1952.

Under Anden verdenskrig var Engelsholm Slot midlertidigt beslaglagt, da tyskerne brugte slottet som indkvartering af tyske flyveofficerer fra Fliegerhorst Vejle (Vandel Flyveplads).

Slottet brændte delvist i 1952, men blev hurtigt genopbygget under ledelse af arkitekt Malling Pedersen.

Der er ikke offentlig adgang til slottet, men der afholdes ofte arrangementer på højskolen.

Slottet har fået genanlagt sin barokhave via TV-programmet Historiske Haver på DR2, haven blev genskabt, voldgraven blev renset op og flere af havens og slottets broer blev sat i stand. Så haven nu igen fremstår med barokkens stramme linjer og akser.


Ejere af Engelsholm

-1452 Kronen

1452-1457 Timme Nielsen Rosenkrantz

1457-1517 Erik Timmesen Rosenkrantz

1517-1520 Bege Eriksdatter Rosenkrantz gift Munk Lange

1520-1572 Erik Eriksen Munk Lange

1572-1590 Erik Eriksen Munk Lange d. yngre

1590-1615 Knud Brahe

1615-1622 Margrethe Eriksdatter Munk Lange gift Brahe

1622-1653 Jørgen Brahe

1653-1708 Preben Jørgensen Brahe

1708-1725 Henrik Prebensen Brahe

1725 Henrikke Sophie Bille gift Brahe

1725-1732 Greve Fr. Danneskiold Samsøe

1732-1754 Gerhard de Lichtenberg

1754-1767 Christen de Linde

1767-1770 Hans Henrik de Lichtenberg

1770-1775 K. Duus

1775-1780 M. von Hielmcrone

1780-1784 K. von Lüttichau

1784-1786 Niels Krabbe Juel

1786-1795 H. H. Tønder

1795-1805 Niels Jermiin

1805-1811 Christence Hansen gift (1) Jermiin (2) Petersen

1811-1842 Christian Petersen

1842-1873 G. Krøyer

1873-1920 Carl Adolph Rothe Bech

1920-1923 August Bech

1923-1924 J. C. Breum

1924-1929 N. A. Høgdall

1929-1931 N. A. Høgdalls dødsbo

1931 Jydsk Landhypotekforening

1931-1939 D. Andersen / I. Theil (hovedbygningen)

1939-1942 Sune Andresen & Frede Bording (hovedbygningen)

1942-1952 Sune Andresen (hovedbygningen)

1952 – den selvejende institution Engelsholm Højskole


Billeder