Carl Adolph Rothe Bech

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Portræt, ca. 1900

Født 29.09.1847 på Valbygaard ved Slagelse og død 19.01.1920 på Engelsholm Slot. Begravet i Nørup.

Søn af godsejer August Bech, far til August Bech, der overtog Engelsholm Slot efter ham.

Bech blev student i 1865 og blev uddannet cand.polit. i 1870. Han studerede vinteren 1870–71 ved Harvard universitetet i USA. Sommeren 1871 var han volontør hos bankhuset Duncan, Sherman og & Co. i New York. 1871–73 var han ansat som assistent i Den Danske Landmandsbank i København.

Bech købte Engelsholm Slot i 1873. Det første år måtte han lære landvæsen på Tirsbæk Gods. Under hans ejerskab blev Engelsholm sat i stand og han stod for en del beplantning af dele af slottets jorde.

På grund af Bechs store og brede viden indenfor både landøkonomi, samt kommunale og samfundsmæssige spørgsmål fik han hurtigt en række tillidsposter. Han blev især et kendt navn i landbokredse i Jylland.

Bech var blandt andet medlem af Vejle Amtsråd 1877-1910. Han var formand for Vejle Vesteregns Landboforening 1878–93, tillige formand for A/S Give Plantage 1877-1920. Han blev valgt til formand for de Samvirkende Jyske Landboforeninger og sad i bestyrelsen for Vejle-Vandel-Grindsted banen. 1909–1911 var han formand for Statens Planteavlsudvalg. Han var medlem af Landmandsbankens bankråd 1910–20. I 1879 blev han valgt til repræsentant i Det Danske Hedeselskab, 1907–09 var han repræsentantskabets formand og 1909–12 hedeselskabets direktør.

Udnævnt til Hofjægermester i 1897 og til Kammerherre i 1906. Udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1888, Dannebrogsmændenes Hæderstegn i 1897. Kommandør af Dannebrog i 1919.

Billeder