Tirsbæk Gods

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Hovedbygningen på Tirsbæk, ca. 1980

Godset er beliggende på nordsiden af Vejle Fjord ca. 7 km øst for Vejle.

Godsets historie går formentlig helt tilbage til 1200-tallet.

Den først kendte ejer af Tirsbæk Gods var Jens Lavesen (Dyre) i 1401, godset forblev i denne slægts eje indtil begyndelsen af 1600-tallet. Senere har forskellige adelsslægter ejet godset bl.a. Lunge, Bryske, Bille og Rosenkrantz.

Hovedbygningen på Tirsbæk Gods blev opført ca. 1550 af Iver Lunge og trappetårnet i 1577, mens Niels de Linde og hans efterkommere i 1700-tallet foretog en gennemgribende omlægning af have og park. Hovedbygningen blev moderniseret i 1757 og 1866.


I 1912 købte kammerherre Frode Neergaard og hustru Adda E. Neergaard, datter af ØK’s stifter H.N. Andersen, godset af lensgrevinde Johanne Christiane Cornelia Schacks arvinger. Der blev herefter i årene 1914-19 udført et omfattende restaureringsarbejde. Man fjernede det hvide kalklag, og de røde mursten kom atter frem i dagens lys. I 1975 overdrog Astrid Neergaard Tirsbæk Gods til barnebarnet Vibeke Algreen-Ussing.

I dag ejes Tirsbæk Gods af Hans Henrik Algreen-Ussing, der gennem mange forskellige initiativer har skabt en rentabel drift. Der er ikke offentlig adgang til selve godset, men der er dog adgang til haven i sommermånederne, og et julemarked på gårdspladsen trækker hvert år mange besøgende.

Tirsbæk Gods har med finansiering fra fonden Realdania fået genskabt sin tre-delte renæssancehave. Man har bl.a. fået genskabt havens vinbjerg, samt genopbygget havens ringmur. Selve processen blev dokumenteret i et DR2-program i serien "Historiske haver".


Billeder