Frode Neergaard

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Frode Busky Neergaard. Kammerherre. Hofjægermester. Ejer af Tirsbæk. Født 8. februar 1878. Død 2. januar 1967.

Neergaard blev i 1910 gift med Etatsraad H.N. Andersens datter, Adda

Afbrød en militær karriere i 1912, da han tog sin afsked som adjudant ved Garderhusarregimentet for at overtage Tirsbæk Gods, som han havde købt af Lensgrevinde Schacks dødsbo.

1923 blev han ejer af Aakjær Gods ved Odder.

Neergaard lod Tirsbæk restaurere, og han gjorde landbruget til et mønsterbrug.

Formand for Foreningen af Jyske Skovejere til 1935 og for Dansk Skovforening til 1941. Formand for Foreningen for Ædel Hesteavl i Jylland til 1936

Formand for Vejle Banks repræsentantskab, for Vejle Isfabrik og for A/S Vejle Mælkekompagni til 1950.