Gerhard de Lichtenberg

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Født 9. april 1697 i Horsens, død 19. juli 1764 i Horsens

Født Gerhard Hansen, begge forældre var af handelsslægt, hans far giftede sig ind i den flensborgske handelsslægt Lichtenberg, og Gerhard tog med tiden efternavn efter sin morbror.

Gerhard de Lichtenberg blev uddannet indenfor handel, og efter endt uddannelse gik han i kompagniskab med sin far og onkel.

Han var også yderst interesseret i drift af godser. Ved hjælp af arv, ægteskab og naturligvis hans handelsvirksomhed, havde de Lichtenberg opbygget en betydelig formue, som han med tiden anbragte i jyske godser.

Han købte sine første godser i 1731, da han købte Engelsholm Slot og Kjeldkær, senere købte han også Haraldskær, ligesom han opkøbte en række andre godser rundt om i Jylland. Han gjorde hurtigt Engelsholm til sit familiesæde.

Han steg langsomt men sikkert på rangstigen. I 1729 blev han udnævnt til kammerråd, i 1738 til kancelliråd, justitsråd i 1739 og etatsråd i 1749. Han blev ligeledes i 1735 optaget i den danske adelstand under navnet de Lichtenberg.

de Lichtenberg blev omtalt som en både human og dygtig godsejer. Han er i eftertiden mest kendt for de store ombygninger og restaureringer han foretog på sine godser, samt en del af de kirker der hørte under disse godser. Især må han have haft en forkærlighed for løgkupler, disse kan ses både på Engelsholm Slot, Nørup Kirke og Bredsten Kirke, samt andre af hans godser. Han stod også for ombygningen af Randbøl Kirke, men denne fik ikke de karakteristiske løgkupler.

Ligeledes var de Lichtenberg igangsætter af forskellige industritiltag på Vejleegenen: Engelsholm Papirmølle, Engelsholm Teglbrænderi og Haraldskær Kobbermølle.

Litteratur

  • Annette Hoff, Gehrdt de Lichtenberg: Storkøbmand, godsejer, pengeudlåner og fabrikant, Horsens Museum 2007