De to prinsers besøg i 1904

Fra VejleWiki
Version fra 9. feb 2014, 22:02 af Dbn (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Prins Christian modtages ved Vejle Banegård, september 1904

I efteråret 1904 fik Vejle besøg af to prinser. De to kommende konger, kronprins Frederik (8.) og prins Christian (10.) besøgte byen i forbindelse med en større militær efterårsmanøvre i området ved Store Grundet. Sammen repræsenterede de henholdsvis deres far og farfar, den 86-årige kong Christian 9., som senest var blevet fejret overalt i Danmark ved sit 40-års regeringsjubilæum i november 1903. Det var således en yderst populær monarks søn og sønnesøn, der gæstede Vejle i 1904.


Ankom med tog

Torsdag den 29. september 1904 kunne Vejle Amts Avis i en lille notits inde i blandet informere om prins Christians besøg. Prins Christian ankom til Vejle med eftermiddagstoget klokken halv fire i den kongelige salonvogn. Ved Vejle Banegård stod opstillet generalløjtnant Meldahl, generalmajor Søltoft, stiftamtmand Vilhelm Bardenfleth, hofjægermester Bech fra Engelsholm Slot, stiftsfysikus Malvad, borgmester Peter Theodor Madsen mfl. Meldahl udbragte et nifoldigt leve for prinsen, som derefter kørte til Hotel RoyalRådhustorvet. Prinsen blev hilst med kraftige Hurraraab af den talrige Menneskeskare, der havde fyldt Jernbanepladsen og Kirkegade. Fredag den 30. september meldte kronprins Frederik sin ankomst. Også han ankom med toget. På perronen i Vejle var opstillet byrådspolitikere, embedsmænd, militærfolk og hofjægermester greve Knuth fra Store Grundet. På Jernbanepladsen stod våbenbrødreforeningen og forsvarsbrødreforeningen opmarcheret. Stiftamtmand Bardenfleth udråbte et leve for kronprinsen, og det samme gjorde våbenbrødreforeningens formand, hotelejer S. Nielsen. Orkestret spillede Christian IX’s honnørmarch, mens kronprins Frederik kørte til Hotel Royal for dér formentlig at gøre sin søn selskab. Senere på dagen aflagde Bardenfleth og borgmester Madsen besøg hos de to prinser. Vejle har iført sig sin smukkeste Klædning for at kunde byde Landets vordende Hersker, vor Kronprins, et oprigtigt Velkommen indenfor sine Mure, skrev Vejle Amts Avis den 30. september. Man har villet benytte Lejligheden til at lægge de loyale Følelser blot, Følelser, der kun udtrykke Velvilje og Sympati mod det danske Kongehus og dets enkelte Repræsentanter.

Bomuldsspinderier og margarinefabrik

Lørdag den 1. oktober skrev Vejle Amts Avis om kronprinsens besøg på aktieselskabet Vejle Bomuldsspinderis hovedkontor den 30. Kronprinsen blev modtaget af bestyrelsens formand, justitsråd Schiødt samt af direktør Thisted og direktør Houmann. Kronprinsen beså derefter spinderiet ved Havnegade, og udtalte sig rosende om det store Fabriksanlæg med de mange smukke Maskiner og de lyse og velventilerede Lokaler. Vejle Amts Avis oplyste i sammenhæng hermed i artiklen med overskriften "Kronprinsen paa Besøg", at de to spinderier tilsammen beskæftigede henved 500 personer. Detter er jo for en By som Vejle et ret betydeligt Tal, og hs. kgl. Højhed udtalte da ogsaa sluttelig sin Glæde over, at der i Vejle til stor Gavn for Byen fandtes en saa omfattende Bomuldsindustri. Ved 5-tiden den 30. september blev det til et besøg på margarinefabrikken, hvor fabrikant H. Steensen og direktør Knudsen viste rundt. Ifølge Vejle Amts Avis udtalte kronprinsen sig meget rosende om Produktet og den Renlighed, der herskede, baade ved de Redskaber, der benyttes, og under Forarbejdningen. Den lokale stolthed over byens virksomme liv er meget tydelig i reportagen fra det kongelige besøg i Vejle Amts Avis. Fabrikkens formand, hr. Møller hilste ligeledes på kronprins Frederik under rundvisningen. Efter dette besøg, der varede en halv time, besigtigede kronprinsen fabrikant C. M. Hess’ Jernstøberi i Grønnegade. Her blev hele fremstillingen af kakkelovne fra den rå jern til den færdige ovn nøje iagttaget af kronprins Frederik.

Niels Kjeldsens mindesmærke

Klokken ti om aftenen var Rådhustorvet sort af mennesker, og kronprinsen trådte ud på Hotel Royals altan og takkede i sin tale til folkemængden for byens varme velkomst. Ifølge Vejle Amts Avis den 1. oktober udtalte kronprinsen dernæst sin Glæde over i nogle Dage at skulde opholde sig blandt den smukke Bys Indbyggere. Da kronprinsen afsluttede med et "God nat" ville jubelen blandt de forsamlede på Rådhustorvet ingen ende tage. Prins Christian red ved 5 1/2 tiden om morgenen, ledsaget af sin adjudant, ud til krigsskuepladsen, skrev Vejle Amts Avis den 1. oktober. Avisen kunne desuden berette, at kronprinsen ved syvtiden i morges havde været ude på en spadseretur til havnen og derfra videre ad Langelinie, Skyttehusgade og Nørrebrogade tilbage til hotellet klokken 8. Klokken ni red han med følge ud til hæren. Den 1. oktober skrev Vejle Amts Avis videre, at prins Christian den 30. havde passeret Niels Kjeldsens mindesmærke på Koldingvej, og at en del af omegnens beboere havde indfundet sig med proprietær Berg fra Albertsminde i spidsen, og sammen bød de ham velkommen til stedet. Derefter beså prinsen mindesmærket for en af heltene fra 1864.

Vejle Social-Demokrat udmærker sig ved at skrive påfaldende lidt om det kongelige besøg. Dagbladet beskriver ligesom Vejle Amts Avis septemberkrigen, dvs. efterårets militærmanøvrer, som var anledning til besøget. Men derudover bliver besøget kun kortvarigt omtalt i en lille notits den 30. september. Den 1. oktober 1904 skrev Vejle Social-Demokrat i forbindelse med kronprinsens besøg, at hele strækningen fra jernbanen til Rådhustorvet var en stor flagalle. Der var mødt en Mængde Mennesker for at faa Kronprinsen at se. I Vejle Social-Demokrat optræder folket ikke som nogle, der hylder kongehuset og dets medlemmer. De er blot nysgerrige. Modsat den konservative Vejle Amts Avis.


Litteratur

  • Vejle Amts Avis 1904
  • Vejle Social-Demokrat 1904


Billeder