Hotel Royal

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Hotel Royal og Rådhustorvet, 1898-1900

Hotellet lå på nordsiden af Rådhustorvet i Vejle.

Her havde været gæstgivergård i mange år under flere forskellige navne: Hotel Dani, Hinrichsens Hotel. I begyndelsen af 1870'erne fik hotellet navnet Royal.

I 1853 blev der i gården Gæstgiver Hansens hotel indrettet teatersal ovenpå rejsestalden. Dermed havde byen to teatersale, idet Vejle Klubs sal i Torvegade også benyttedes af de omrejsende teaterselskaber.

I samme bygning var der en overgang både postkontor og telegraf.

Hotel Royal blev populært i byen - her blev holdt mange fester, man gik til bal på markedsdagene osv. I en tidsskriftartikel fra o. 1920 står:

"Dette Hotel har ikke alene faaet Navn som Førsteklasses, hvad Udstyr og Comfort angaar, men ogsaa som et af Jyllands allerbedste Madsteder. (…) I Aar er alle de 48 Værelser med elektrisk Lys, W.C., Prøvesalen, Selskabslokalerne etc. blevne oppudsede og nymonterede, saaledes at Hotellet nu præsenterer sig som et Provinsens flotteste og stilfuldeste"

Ophørte som hotel i midten af 1950'erne. I perioden 1978-2018 var der legetøjsforretning i hjørnebutikken, Rådhustorvet/Torvegade.

Billeder