Vejle Klub

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Vejle Klub, i det nuværende Torvegade 10, var en institution, hvor mænd af det bedre borgerskab kunne mødes, læse, diskutere og afholde en række arrangementer. I flere år havde Vejle Klub byens bedste teaterscene, indrettet i 1843, hvortil de omrejsende teaterselskaber kunne divertere vejlenserne med komedie. Også andre arrangementer blev der plads til – som fx koncerter og mere gøglerprægede forlystelser.

Det vides ikke, hvornår Vejle Klub er oprettet, og heller ikke præcist, hvordan mistede sin betydning, men i hvert fald var den et populært samlingssteder for byens herrer (og ind imellem også deres hustruer, når der var borgerbal) gennem 1800-årene.

I Love for Selskabet Veile Klub fra 1884 står om klubbens formål: ”Selskabet ”Veile Klub” har til Formaal at give sine Medlemmer Adgang til Adspredelse ved selskabelig Fornøielse, ved Samtale og Læsning.”

Og om medlemmerne: ”Selskabets stemmeberettigede Medlemmer ere indenbyes og Udenbyes. De sidste maa bo mod Vest udenfor Gjeddebroen, mod Nord udenfor Gyldings Anlæg og mod Syd udenfor Veirmøllen.”

Nye medlemmer kunne optages, hvis de meldte sig til ”Directionen”, og derefter blev der afholdt afstemning blandt medlemmerne, om optagelse kunne finde sted.