Nørup Kirke

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Nørup Kirke, 1988

Sognekirke for Nørup Sogn, kirkens romanske dele er formentlig fra omkring år 1200. Kirken hørte under Engelsholm Slot fra 1586 og indtil 1935.

Kirkens kerne er et romansk kor og skib med sengotisk vesttårn. I 1621 lod enken efter Knud Brahe til Engelsholm, Margrethe Lange opføre et stort kapel ved korets nordside. Her er et stort epitafium over hende og Knud Brahe. På et mindre epitafium ses hun sammen med sin første mand, Jens Kaas. Både hun og Knud Brahe er begravet i krypten under kapellet.

Braheslægten solgte Engelsholm og dermed Nørup Kirke til Frederik Danneskjold Samsøe i 1727. Han påbegyndte en restaurering af kirken. Han forsynede kirken med orgel, det er det samme orgelhus, som stadig er i kirken, men dengang stod det nede på gulvet i tårnrummet.

Den helt store ombygning begyndte efter at Gerhard de Lichtenberg overtog kirken sammen med Engelsholm. Den øverste del af tårnet blev helt ombygge og fik en løgkuppel som dem på Engelsholm Slot og Bredsten Kirke. Han lod indbygge hvælv i kirkerummet og samtidig blev det meste af inventaret fornyet, med både ny altertavle, prædikestol, stoleværk og pulpitur på skibets nordvæg.

Nørup Kirkes kirkeskib er en model af orlogsskibet Christian VI fra 1741.

På stolegavlene ses på den ene side de Gerhard de Lichtenbergs navnetræk GHL. Og på modsat side hans hustrus BHG, Bodil Hofgaard. Stolegavlene er ligeledes bemalet med allegorimalerier.

Se på Historisk Atlas

Nørup Kirke på Historisk Atlas

Billeder