Fredy Jensen

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Fredy Jensen (til venstre) og William Rosenkilde 1967

Lærer og folkemindeforsker i Vejle. Født 1933. Død 1988.

Født 4. 1. 1933 i Oeverseefeldt, Landkreis Flensburg, flyttet til Hedensted samme år. Mellemskole- og Realskoleeksamen fra Horsens Realskole hhv 1948 og 1949, studentereksamen fra Horsens Statsskole 1952. Aftjente værnepligt 1952 - 54, den sidste del af tiden ved den danske brigade i Itzehoe. Lærereksamen 1958 fra Århus Seminarium med liniefag i tysk. Samme år ansat ved Nyboesgades Skole i Vejle.

Han fagkreds ved skolen var en lang række humanistiske fag - især sprogfag med vægt på tysk, latin og fransk men også fag som historie og kristendomskundskab.

Fredy Jensens historiske interesse og hans beskæftigelse med Vejle Skolebio, førte til, at han i 1967 i den daværende biograf "Bio" i Torvegade fandt en række historiske Vejlefilm, som han fik kommunal bevilling til at lade konservere. Dette førte til, at Fredy Jensen og kollegaen William Rosenkilde grundlagde den samling, som under navnet Vejle Byhistoriske Arkiv senere skulle blive til Vejle Stadsarkiv.

Sideløbende med den konstante indsamling af arkivmateriale til Vejle Byhistoriske Arkiv, var Fredy Jensen bl.a. i perioden 1963 - 1985 formand for Dansk Interlingua Union, der virker for udbredelse af det internationale hjælpesprog Interlingua. Fra 1980 til sin død var Fredy Jensen endvidere medlem af Vejle-logen ASAM. I perioden 1971 - 1987 redigerede Fredy Jensen Nyboesgades Skoles årsskrift "Pendulet". Derudover har han bidraget med historiske artikler i en række publikationer og - for mere private kredse - en lille produktion af humoristiske noveller. I 1981 grundlagde Fredy Jensen sammen med førnævnte kollega William Rosenkilde forlaget "Humilitas" (som betyder "ydmyghed" på latin), på hvilket de udgav en række publikationer med hovedvægten lagt på besættelsestidens historie i Vejle med udgivelsen af Vejles tyske bykommandant Friedrich K. Biehls erindringer under navnet "Standortältester i Vejle" som den mest kendte - udgivet i 1981.

Privat samlede Fredy Jensen bl.a. på møllesten, mønter og andre historiske genstande, og folkeminder stod hans hjerte nær. Bl.a. derfor udvirkede han - dels ved egne, dels ved midler fra forlaget "Humilitas", at der opsattes en mindeplade for Danmarks største folkemindesamler Evald Tang Kristensen (1843 - 1929) på det af ham i 1898 opførte hus "Mindebo" i Mølholm. Tang Kristensen beboede huset fra dette år til sin død.

Midt i en periode, hvor Fredy Jensens arbejdssted, Nyboesgades Skole, var under afvikling efter en byrådsbeslutning i 1987, og lærerkollegiet skulle spredes til de øvrige Vejle-skoler, døde Fredy Jensen i tjenesten den 8. november 1988.

--FMS 27. mar 2011, 11:17 (UTC)