Friedrich K. Biehl

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Friedrich Karl Johan Biehl (1899 - 1979). Født i Strassbourg. Gift med norskfødte Alvilde Biehl f. Stoeckel. I det civile liv bosiddende i Hamburg og rep. for et firma, der handlede med landbrugsmaskiner. Biehl havde Danmark og Norge som sit distrikt, og han talte således både dansk (efter eget udsagn "til husbehov") og norsk.

Under den tyske besættelse af Danmark var Biehl udstationeret som besættelsesmagtens bykommandant i Vejle. Han søgte at røgte dette hverv - jvf. sine egne erindringer "Standortältester i Vejle" (udg. på forlaget "Humilitas" i 1981) på samarbejdspolitikkens grund og på en måde, så han moralsk "kunne se sig selv i øjnene". Takket være et tæt samarbejde med byens tysktalende borgmester Niels Peter Jensen, lykkedes det undertiden at få tilfangetagne vejlensere ud af Gestapos varetægt eller bragt tilbage fra fangelejre, hvortil de var blevet bragt.

Fra slutningen af halvfjerdserne og frem har der bredt sig en mere nuanceret opfattelse af besættelsestidens historie, som tidligere har været tegnet i sort/hvide nuancer alene. Der vil sikkert kunne føjes flere facetter til såvel Biehl som samarbejdspolitikken generelt gennem denne historieskrivning.

Uomtvisteligt er det imidlertid, at Biehl efterlod sig et positivt indtryk hos den menige vejlenser, og han har også efter besættelsen besøgt Vejle og været i kontakt med personer, som han under besættelsen lærte at kende. Biehl har selvfølgelig ikke været uvidende om det indtryk, som han efterlod sig, og selvfølgelig har han også skrevet sine erindringer i lyset af dem, men at han har optrådt moralsk afbalanceret og pragmatisk synes at være hævet over tvivl.

--FMS 27. mar 2011, 17:52 (UTC)