Vejle Kunstforening

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Vejle Kunstforening blev stiftet d 11. marts 1932 på initiativ af øjenlæge Henry Fabricius Jensen (1896-1984).

Dannelsen af foreningen skete primært for at skaffe københavnske udstillinger til byen og dermed udbrede kendskabet til mere kendte og nutidige kunstnere. Dette var nemlig ikke muligt på det lille, eksisterende kunstmuseum, der havde til huse på førstesalen i Vejle Kulturhistoriske Museum. Den faste udstilling i det lille kunstmuseum bestod fortrinsvis af ældre grafik og tegninger samt et meget begrænset udvalg af nyere dansk kunst skænket af Ny Carlsbergfondet.

Kunstforeningens første udstilling rummede navne som Zeuthen, Johannes Larsen, Rostrup Bøjesen, Julius Poulsen, Rude, Axel Bentzen, Viktor Jensen m. fl. Og fandt sted i maj 1932.

Om kunstforeningens vilkår i 30'erne skriver museumsleder ved Vejle Kunstmuseum Nina Damsgaard i 1989 i kataloget til udstillingen "Vejle - Kulturby i 30'erne":

"Der blev indgået aftale mellem kunstforeningen og museet om, at kunstforeningen kunne holde to udstillinger om året på museet. Museet sorterede imidlertid under byrådets museumsudvalg, der af og til synes at have haft ringe forståelse for denne udstillingsvirksomhed, bl.a. ved at kræve, at der forud for hver udstilling blev indsendt en skriftlig ansøgning. Nogle af udvalgets medlemmer mente tilmed, at udstillerne burde afkræves "forlystelsesafgift" ligesom danserestauranter og revyer. Dette forslag blev (heldigvis) aldrig realiseret, og foreningen fik vederlagsfrit stillet lokaler til rådighed”. (s. 18)

I dag opretholder kunstforeningen stadig stort set det gamle byråds krav om udstilleres tidligere udstillingsvirksomhed på de censurerede udstillinger. Dette på trods af, at foreningen nu har selvstændigt udstillingshus helt frigjort fra såvel Vejle Kunstmuseum som Vejle Byråd.

Vejle Kunstforening udstiller i Vejle Vindmølle og afholder 7-8 udstillinger om året.


Litteratur