Vejle Amts Historiske Samfund

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Ved receptionen for udgivelsen af Vejle Amts Historiske Årbog 1992 mødtes daværende formand Birgitte Arffmann med tre tidligere formænd, nemlig siddende Arne Wamberg, Peter Eg Jensen og stående til højre Kamma Varming

Evald Tang Kristensen gjorde i en artikel i Vejle Amts Folkeblad 20. april 1904 opmærksom på, at der manglede lokalhistorie om Vejle Amt. Flere andre støttede efterfølgende tanken om at oprette en historisk forening. Den 23. september 1904 blev der indkaldt til møde på Fredericia Rådhus, hvor det blev vedtaget at udsende en indbydelse til dannelse af et amtshistorisk samfund.

I løbet af tre måneder havde der tegnet sig ca. 500 medlemmer, og den konstituerende generalforsamling blev afholdt på Fredericia Rådhus 6. januar 1905. Den første bestyrelsen kom til at bestå af:

  • Kæmner J.O. Brandorff
  • Filialbestyrer P. Eliassen
  • Sognepræst H. Kau
  • Forfatter Evald Tang Kristensen
  • Oberst A. Lijlefalk
  • Lærer S.N. Mouritsen - kasserer
  • Proprietær Chr. Ravn, Sjølundgaard

I Vedtægter for Vejle Amts historiske Samfunds §1 samfundet formål beskrevet: Samfundets Formaal er at vække og nære den historiske Sans i Amtet:

1) Ved Udgivelse af en Aarbog,

2) ved at samle Optegnelser til Brug for kommende Tiders Granskning,

3) ved Afholdelse af historiske Foredrag.'

Den første årgang af Vejle Amts Aarbøger er fra 1905, og årbogen indeholder en kort beskrivelse af samfundets oprettelse, erindringer fra Krigen 1864 af højskoleforstander Hans Rosendal, bidrag til Kolding bys historie ved P. Eliassen, gamle borgpladser ved Vejle, den jyske slavekrig mm.

Vejle Amts Aarbøger udkom hvert år frem til 2008, hvor Vejle Amt var nedlagt, hvorfor Vejle Amts Historiske Samfund blev afløst af Historisk Samfund for Sydøstjylland - og årbogen fik navnet Lokalhistorie fra Sydøstjylland. De mange årgange af Vejle Amts Årbøger indeholder et væld af gode og værdifulde artikler om mange forskellige historiske forhold i amtets historie.