Vagn Stoustrup Nygaard

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Journalisten, redaktøren og forfatteren Vagn Stoustrup Nygaard (1929-2012) var født på Jyllands Slette, som han altid selv sagde. Nygaard var født på en gård i Klovborg. Efter realeksamen blev han journalistelev på Fredericia Dagblad.

Da han havde overstået sin militærtjeneste, fik han ansættelse på flere provinsaviser. Han var journalist på Fyns Tidende i Faaborg og på Ringkøbing Amts Dagblad, indtil han i 1957 vendte tilbage til Fredericia Dagblad.

I 1961 blev Vagn Nygaard ansat på Vejle Amts Folkeblad som redaktionssekretær. Her avancerede han hurtigt til den tungere post som redaktionschef.

I 1974 afløste Nygaard avisens mangeårige chefredaktør G. Skytte Nielsen på posten. Vagn Nygaards æra på Vejle Amts Folkeblad var de store forandringers årtier. Hvor blyet blev udskiftet med moderne teknologi, og hvor avisen flyttede fra det gamle bladhus på Kirketorvet i centrum af Vejle til Bugattivej i industrikvarteret i Vinding.

Fra 1986 fik Vagn Nygaard også ansvaret som administrerende direktør for bladhuset, som han udvidede med købet af naboavisen, Fredericia Dagblad.

Vagn Nygaard var en venlig mand med stort menneskeligt format. Han samlede på journalister, der skrev godt, sagde han altid. På Vejle Amts Folkeblad var han en afholdt og respekteret chef, der skabte holdånd og en varm og humoristisk omgangstone på avisen. Med en blanding af energi, optimisme, visioner og solid jysk snusfornuft opbyggede han et af provinsens større, velkonsoliderede bladhuse. 

Som chefredaktør var han langt inde i forhandlinger med overtagelse af Kolding Folkeblad fra De Bergske Blade. Dengang var det finansmanden Klaus Riskær, der ejede De Bergske Blade. Vagn Nygaard fortalte siden, at han ikke turde indgå en handel med Riskær, og derfor blev avisfusionen i Trekantområdet aldrig gennemført.

Vagn Nygaard var i en periode næstformand i Ritzaus Bureau og medlem af bestyrelserne for Den Journalistiske Efteruddannelse, Danske Dagblades Forening og dens forhandlingsorganisation, medlem af bestyrelserne for Foreningen af Venstreblade, Venstres Redaktørforening, Den Liberale Presse (i dag Dagbladenes Bureau), Sct. Maria Hospice, Vejle Amts Historiske Samfund samt Sydbanks repræsentantskab. 


Da Vagn Nygaard i 1996 gik på pension som chef, var der meget, han havde lyst til at indhente. I sine mange år som journalist og avischef havde han haft alt for travlt til at skrive om de emner, der betød allermest for ham, som nu f.eks. minderne fra barndommen på den jyske højderyg. Han var barn i 1930’erne under landbrugskrise og arbejdsløshed, og det var hans holdning, at alle, der kunne skrive noget sammenhængende om den tid, havde pligt til det. Simpelthen for at sikre, at tiden ikke blev glemt. Nygaard skrev levende og varmt om sin barndom i bogen ”Livet på Sletten”, som udkom i 2003.

Men det første, Vagn Nygaard gjorde i sit nye frie liv som pensionist, var at gå langs den jyske vestkyst fra Blåvand til Skagen Det gjorde han, fordi den jyske vestkyst altid havde været en stor fascination. Oplevelser og indtryk fra den lange travetur blev til bogen ”Over havstok og sten”, som udkom i 1999.

Samme år udgav Vagn Nygaard bogen ”Julius”, der handler om den unge typograf Julius Rasmussen fra Vejle, der som 19-årig forsøgte at skyde konseilspræsident Estrup. Han skød mod Estrup, men det gik værst ud over ham selv. Bogen inspirerede i øvrigt en af avisens daværende medarbejdere, journalist Kim Sørensen, til at skrive musicalen ”Julius”. ”Julius” blev opført i flere danske musikhuse, også i Vejle Musikteater.

I årene som pensionist var Vagn Nygaard myreflittig som skribent. Han skrev flere bøger og jubilæumsskrifter for foreninger og virksomheder. Sammen med andre fremtrædende danske bladfolk: Agner Ahm, Finn Kern, Erik Randel og Niels Thostrup skrev Vagn Nygaard bogen ”På lederplads”, der handler om dansk dagbladsledelse i slutningen af det tyvende århundrede.


Litteratur

Vejle Stadsarkiv - U4407, U8094, U13082, U50082.

Vejle Amts Folkeblad.