Trædballe-banen

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Indledning

Allerede i 1953 – og ikke først i 1955 som man har kunnet læse mange steder – fik forlystelsesetablissementet Trædballehus og udsigtspunktet Himmelpind en støjende nabo, som i nogle år skulle trække tusindvis af tilskuere til Trædballe. Naboen var ingen konkurrent til Trædballehus. Tværtimod sørgede den flere gange for godt besøg på traktørstedet. Trædballehus hjalp desuden med flaskegasanlæg til boden ved motorbanen.

Vejle Motorklub og Vejle Amts Motorklub var blevet stiftet i 1920. Førstnævnte forening arrangerede fra begyndelsen pålidelighedsløb, fra 1924 motorløb på isen på Vejle Fjord samt fra 1930 bakkeløb i Roms Hule. Vejle Motorklub skiftede gennem årene flere gange navn. Den 21. juni 1931 åbnede foreningen Vejle Dirt Track-bane på Nørremarken. Over 5.000 tilskuere var mødt frem til præmieren – en understregning af at fjordbyen var blevet et af landets motorsportsmekkaer. Vejle Dirt Track-bane lukkede dog allerede i 1933, og Besættelsen, lovgivningen og Vejle Byråd satte en stopper for bakkeløbet i Roms Hule. I 1953 arrangerede den nu navngivne Vejle og Omegns Motorklub igen et bakkeløb i Vejle på den private vej med start fra svinget før Nederbro og mål ved Petersholm. Ca. 2.000 tilskuere troppede op til trods for, at regnen silede ned.


Indvielsesløbet 18. oktober 1953

Frit Folk kunne den 11. sep. 1953 berette: ”Vejle og Omegns Motorklub har på en mark, tilhørende gårdejer Carl Åge Sørensen, Trædballe, indrettet en 800 m lang, cirkelformet cross-bane. Den nye bane er beset af en repræsentant for Danmarks Motorunion, som har godkendt den. Banen indvies ved et løb søndag den 18. oktober med deltagelse af nogle af Jyllands bedste ryttere”. I en annonce blev flere af disse ryttere nævnt: ”Motorløb i Vejle Søndag d. 18. Oktober Kl. 14 ved Trædballehus. Danmarks hurtigste Motocrossbane. Deltagere: Vitus Kelvang, Hans Nielsen, Knud Nielsen, Willy Baasch, Børge Mørch, Arne Svendsen, Hans Dalsgaard m.fl. Arrangør: Vejle og Omegns Motorlub” (VAF 16.10.1953). Hans Dalsgaard, Vejle, var veteran fra 1930’ernes bakkeløb i Roms Hule, som han også havde været med til at arrangere. Han var tidligere Danmarksmester, og han stillede op i sidevognsklassen.

Ud fra Vejle Amts Folkeblads reportage fra løbet skulle man næsten tro, at der var tale om et løb på kryds og tværs på de stejle skråninger ved Trædballe. Det var der ikke. På Royal Air Forces luftfoto fra 1954 kan man se, at den ovale bane lå lige nordvest for Himmelpind. Det var Danmarks utvivlsomt mest spektakulært beliggende bane. På en del af den skrånende bane havde kørerne en fantastisk udsigt udover Vejledalen og op mod Himmelpinden. Det var dog en elendig bane, hvor der ikke var foretaget udgravning, så man stadig – i de første heats – kørte på grønsværen: ”Længe før Tiden var der en sand Folkevandring og en stadig Strøm af biler, Motorcykler og Cykler vestpaa til det store Motorløb, som Vejle og Omegns Motorklub arrangerede i Gaar Eftermiddag paa Banen ved Trædballehus. Arrangementet blev en knaldende Sukces – sportsligt som publikumsmæssigt. Over 5.000 Tilskuere fandt Vej - ikke helt uden Besvær – op til Danmarks efter Sigende hurtigste Motorbane, hvor de i ca 2½ Time fik Blændende Kørsel at se. Var man ikke rigtigt med paa Noderne, hvad angaar de tekniske Finesser, blev man dog hurtigt klar over, at Motor-cross er en rigtig Mandfolkesport. Vejles nye Motor-cross-Bane egner sig fortrinligt til de Krav, der stilles til denne Form for Kørsel: Stærke Stigninger, smaa forræderiske Bakketoppe, saa Kørerne laver Himmelspræt, bratte Kurver og vanskelige Sving, og naar dertil kommer, at Banen som Følge af det fedtede Føre hurtigt forvandledes til en russisk Tundra, stilledes der store Krav til de forskellige Maskintyper og deres Førere. Den Ro, der hvilede over Himmelpinds efteraarskønne Omgivelser, forstyrredes grundigt, naar de mange Maskiner startede og knaldende fo’r Banen rundt saa det hørtes viden om, alt mens Hjulene pløjede Grønsværen op, saa Totterne stod som Byger bag Maskinerne. […] Der var Masser af Dramatik kombineret med fin Akrobatik, naar en af Deltagerne tog en Lufttur – det skete ofte. Antallet af Omgange i de forskellige Heats maatte sluttelig nedsættes paa Grund af Banens opkørte Tilstand”. Det var så grelt, at sidevognskørere måtte ud og skubbe bagpå i et af svingende, mens ”et fremspringende punkt på banens nordside” blev passeret alene på baghjulet af solokørerne. Jyllandsmesteren Knud Nielsen, Aarhus, blev dagens bedste rytter, selvom Arne Svendsen, Silkeborg, ”var som eet med sin Maskine og kørte taktisk klogt” (VAF 19.10.1953).


Vinderne af løbet 18. oktober 1953

Senior solo: Knud Nielsen, Aarhus,

Junior solo: Karl M. Hansen, Dræby.

Sidevogn: Harry Petersen, Aarhus.

Vejlekøreren Hans Dalsgaard og makkeren Henning Jensen måtte på deres ESA-maskine nøjes med en fjerdeplads i sidevognsklassen. I soloklasserne deltog vejlensere Niels Petersen, Daniel Nielsen og Henning Jensen, men de faldt alle hurtigt fra.


Motorklubben Speed

Den primitive bane i Trædballe var ikke en varig løsning for Vejle og Omegns Motorklubs mange medlemmer. På flere generalforsamlinger diskuterede medlemmerne en ny bane. Der kunne ikke opnås enighed om dens beliggenhed. I julen 1954 førte banespørgsmålet til en opsplitning af foreningen. Udbrydergruppen Motorklubben Speed gik ind for en bane tæt ved Vejle, mens Vejle Motor-Sport – som Vejle og Omegns Motorklub nu blev omdøbt – ville anlægge en bane helt ude i Riis nordøst for Givskud.

Der er afleveret en del billeder vedr. Motorklubben Speed til Vejle Stadsarkiv men desværre ingen forhandlingsprotokoller. Ud fra samtidens aviser kender vi navnene på flere af dens medlemmer. Mekaniker Erik Andersen, Erik From Petersen samt kontorassistent på Vejle og Omegns Svineslagteri, Karl Johan Mortensen (1927-97), blev i 1955-56 nævnt som foreningens formand. Enten skiftede foreningen hyppigt formand, eller også havde aviserne misforstået noget. Vejlenserne skulle komme til at kende Karl Johan Mortensen bedst for hans tid som socialdemokratisk borgmester i Vejle, 1978-94. Det er usikkert, om han var formand for Motorklubben Speed, men han var i hvert fald et aktivt medlem af bestyrelsen. Af andre bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter 1955-1957 kan nævnes: Erik Eriksen (valgt til kasserer aug. 1956), Gutfeldt Lehd, Jørgen Vestergaard, Børge Nørgaard, Bent Kjeldsen, K.B. Bramsen, Henry Nielsen (revisor), Hugo Mikkelsen og Ernfred Madsen.


Motorklubben Speed lejede jorden i Trædballe, hvor man i oktober 1953 havde kunnet tiltrække ca. 5.000 tilskuere. Uden at skæve til janteloven drømte man om at ”skaffe plads til så mange tilskuere som muligt, og der er mulighed for efterhånden at skaffe plads til 20-30.000” (Frit Folk 11.01.1955). En sådan bane ville ”få betydning for byen både turist- og erhvervsmæssigt”.

Motorklubben Speeds 47 medlemmer lagde selv et kæmpe arbejde i anlæggelsen af banen, der levede op til de internationale speedway-bane-mål på 333 meter. Det var dog nok aldrig blevet til noget uden assistance fra en af militærets bulldozere. Den blev betjent af danske soldater hjemvendt fra vagttjeneste i Itzehoe i Tyskland og nu midlertidig stationeret i Vejle. Den officielle forklaring lød, at mandskabet skulle oplæres i at betjene bulldozeren. Jenserne blev belønnet med en stor fest på Trædballehus.

Den nye jordbane kaldet Trædballe-banen/Banen ved Trædballehus samt Riis Speedway åbnede begge i 1955.


Det andet indvielsesløb 4. juni 1955

Den 15. april 1955 kunne formand for Motorklubben Speed, mekaniker Erik Andersen, meddele, at nu manglede banen kun den sidste afpudsning samt et hegn til at bremse gratister, så var den klar til brug. Der var blevet indsent en ansøgning til Dansk Motor Union om at afholde premiereløb i pinsen. Tidspunktet viste sig at være lidt for optimistisk, så det blev snart ændret til 4. juni. I midten af maj prøvekørte Motorklubben Speeds juniorryttere den endnu ikke helt færdige bane. Deres gennemsnitstider lød på 1,34,0. For at lokke for interesse for indvielsesløbet annoncerede Erik Andersen & Co., at man lå i forhandlinger med ”en fremragende tysk sidevognskører” samt de danske berømtheder Morian Hansen, København og Svend Aage Engstrøm (1909-2009). Sidstnævnte huskede mange vejlensere sikkert endnu for hans banerekord på Vejle Dirt Track-bane og hans grimme styrt i 1932 ved bakkeløbet i Roms Hule. Det blev dog ikke disse to, der løb med sejrene eller opmærksomheden ved indvielsesløbet. De op imod 6.000 tilskuere kunne se Erhardt Fisker, København, sætte banerekord (1,20,7) på den noget knoldede og ujævne bane. Han kunne dog ikke slå Aksel Müller, Skanderborg, i ekspertklassen. Müller havde først tilmeldt sig løbet i sidste øjeblik.


Man anslog, at der kunne samles 10.000 tilskuere ved banen i Trædballe – og det selvom der ikke kunne stå tilskuere på sydsiden. Flere af løbene trak flere tusinde tilskuere, men man kom aldrig nær 10.000. Fotograf: ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv.


Vinderne af indvielsesløbet 4. juni 1955


Ekspert 500 kubikcentimeter-klassen: Aksel Müller.

Senior sport 500 kubikcentimeter-klassen: Arne Svendsen, Silkeborg.

Junior sport 500 kubikcentimeter-klassen: Henning Jensen, København.

Ekspert sidevogn: Leo Petersen, København.

Senior sidevogn: Willy Baasch, Odense.

Handicap solo: Jeppe Ussing, Børkop.

Handicap sidevogn: Hans Nielsen, Haderslev.

Tre vejlensere kom på podiepladserne: Knud Jørgensen og Johannes Nedergaard (hhv. nr. 2 og 3 i Junior sport 500 kubikcentimeter-klassen) og Erik V. Andersen (andenplads senior sidevogn). Tilskuerne blev desuden vidne til en del styrt på den krævende bane. Den eneste alvorlige ulykke overgik sidevognskøreren Hans Th. Jacobsen, København. Han mistede orienteringen, da snavs og støv klinede sig til hans briller. Det resulterede i, at han kørte ud over jordvolden, der indcirklede banen, hvorefter han styrtede og fik maskinen over sig. Makkeren Gilbert Jacobsen reddede sig ved at springe af i farten. En røntgenundersøgelse på Vejle By og Amts Sygehus viste, at han havde brækket benet.

Der havde før været store begivenheder på Trædballehus og Himmelpinden, der havde trukket mange tilskuere. Derfor havde man også på forhånd søgt at løse problematikken med de elendige parkeringsmuligheder ved den smalle Vardevej. Håbet var at de fleste ville ankomme til fods inde fra Vejle. De ville så blive ledt op ad den stejle sti op til Himmelpinden og derfra videre til banen. Løbet på den dramatisk beliggende nye bane ved siden af det berømte Himmelpind må dog utvivlsomt også have tiltrukket udenbys tilskuere, som kom kørende til i bil. Hvis man ikke var til motorløb var det derfor en lang, larmende dag for beboerne i det voksende villakvarter i Trædballe.


Løbet 23. juni 1955

Det næste løb fandt sted samme måned den 23. juni. Da det var sankthansaften, var der ligeledes arrangeret sankthansbål, velkomsttale, festtale og fyrværkeri. Hele overskuddet tilfaldt Landsforeningen af Vanføre for Vejle og Omegn, hvorfor denne forenings formand, Aksel Nielsen, holdt velkomsttalen, mens landsformanden Frederik Knudsen holdt festtalen. Frit Folk (24.06.1955) skrev: ”Indvielsesløbet om igen blev det ikke, men alligevel var der god konkurrence og flere spændende heats”. Dagspressen var uenige om tilskuertallet til de 18 starter. Nogle skrev 3.000 andre 5.000 – begge tal var fine i betragtning af, at der var flere andre store sankthansarrangementer i Vejle og omegn. Der måtte etableres ”en omfattende trafikregulering”, for at de mange tilrejsende tilskuere ikke skulle sidde fast i kø. Det lykkedes, og selve løbet forløb også uden farlige styrt. De annoncerede hovednavne var: Arne Svendsen fra Silkeborg, Danmarksmester i senior solo Søren Juul fra Viborg, Børge Mørch, Danmarksmester i sidevogn Willy Baasch fra Odense, Harry Petersen fra Aarhus og Kresten Krestensen.


Vinderne af løbet 23. juni 1955


Senior solo: Søren Juul, Løgstrup, selvom han styrtede og udgik i det tredje og sidste heat.

Junior solo: Oluf Kilstofte Jensen, Vejle.

Senior sidevogn: Willy Baasch, Odense.

Senior sidevogn B: Svend Schmidt, Kerteminde.

Junior sidevogn: Bent Rasmussen, Aarhus.

Handicap solo: Oluf Kilstofte Jensen, Vejle.

Handicap sidevogn: Kresten Krestensen, Aarhus.

Junior handicap sidevogn: Erik From Petersen, Vejle.


Følgende vejlensere kom desuden på podiepladserne: Knud Aage Jørgensen (nr. 3 i junior solo), Erik V. Andersen med makker (nr. 2 senior sidevogn B), Gutfeld Lehd og Erik From Petersen (hhv. nr. 2 og 3 i junior sidevogn) samt Erik Andersen (nr. 3 handicap sidevogn).


Løbet 25. september 1955

Sæsonafslutningsløbet den 25. september 1955 skulle have budt på 23 kørere hvoraf flere gengangere såsom Søren Juul, Willy Baasch, Harry Petersen og Arne Svendsen. De annoncerede vejlensiske kørere var bl.a.: Bent Kjeldsen, Erik From Petersen, Ib alrø, Gutfeld Lehd, Knud Aage Jørgensen, Kurt Schou og motorforhandler Hans Dalsgaard. Efterårsvejret med silende regn og kulde betød, at kun omkring 1.000-2.000 tilskuere mødte op, kørere meldte afbud og flere udgik af heats, og nogle heat blev helt aflyst. Banens overflade bestod ikke af slagger men af fasttromlet jord, hvilket gjorde det svært at køre i regnvejr – Frit Folk betegnede løbet som et mudderbad. Speciel 500 kubikcentimeterklassen var denne gang på programmet. Det blev ingen succes. De lette maskiner med de stive bagstel og korte forhjulsaffjedring passede ikke til den ujævne og skrånende bane. Forholdene tillod i det hele taget ikke at kørerne gav den fuld gas. Heldigvis var der ingen alvorlige uheld, men flere gennemførte ikke alle heat. Stævnet skulle være sluttet af med to store handicapløb. Det forbød den delegerede fra motorunionen, da han fandt det for farligt, at have så mange maskiner kørende på den opkørte bane ad gangen.


Vinderne af løbet 25. september 1955


Ekspert-soloklassen: Henning Serup Olesen, Vejle (han satte også dagens bedste tid på beskedne 1,38,4 (eller 1,39,4).

Senior solo: Søren Juul (1 point foran rivalen Arne Svendsen).

Junior solo: Knud Jørgensen, Vejle.

Senior sidevogn: H.C. Callesen, Aabenraa (Danmarksmesteren og storfavoritten Willy Baasch, Odense, blev kun nr. 3. Vejle-veteranen Hans Dalsgaard måtte nøjes med fjerdepladsen).

Junior sidevogn: Gutfeld Lehd, Vejle (han var den eneste i klassen som fuldførte alle tre starter. Nr. 2 blev Bent Kjeldsen, Vejle, der blot fuldførte et heat).


I slutningen af 1955 besluttede man på Sjællands Motor Unions repræsentantskabsmøde at anerkende knallerter til væddeløb. Såvel Vejle Motor Sport som Motorklubben Speed havde mange unge knallertkørere tilknyttet deres foreninger. Man så spændt frem mod, at de unge knallertkørere nu måtte køre ræs. ”Motorklubben Speed har arbejdet stærkt mod tanken om at arrangere et [knallert]motorløb, oplyser klubbens formand, Karl J. Mortensen, men da vi skulle prøvekøre banen, viste det sig, at stigningen var for stor, og knallertkørerne måtte tage benene og pedalerne til hjælp, hvis de ville besejre bakkerne. Jeg tror derfor ikke knallert-væddeløb har nogen fremtid for sig på banen ved Trædballehus, men hvis vi finder et andet sted, skulle der ikke være noget til hinder for, at vi kunne arrangere et løb for knallerter” (Frit Folk 05.11.1955).


Løbet 22. april 1956

1956-sæsonen blev indledt med et løb den 22. april i strålende solskin. 3-4.000 tilskuere kæmpede sig op ad bakken til banen, selvom to samtidige fodboldkampe havde krævet en stor del af det sportsinteresserede publikum. Robert Jandriska havde et trist stævne. Hans motorcykel blev torpederet af Tage Hansens, Aarhus Motorklub, kort efter starten i deres første løb. Begge maskiner blev så beskadigede, at de to kørere ikke fik kørt mere den dag. Det var ikke dagens eneste styrt og uheld. Frit Folks udsendte reporter var slem sur over, at politiet ikke tillod pressen at inspicere og interviewe de styrtede.


Vinderne af løbet 22. april 1956


Speciel 500 kubikcentimeter-klassen: Otto Nielsen, SM Odin, Odense.

Junior solo: Poul Sørensen, Aarhus.

Senior solo: Søren Juul, Viborg.

Senior sidevogn: Orla Nielsen, København.

Junior sidevogn: Erik From Petersen, Vejle.

Handicap solo: Niels Møller, Viborg.

Handicap sidevogn: Hans Chr. Andersen, Fyns MS, Odense.


Kørere fra Vejle løb desuden med tre andenpladser: Bent Kjeldsen i junior solo (med samme pointantal som vinderen), Gutfeld Lehd i senior sidevogn og Niels Wissing i senior solo. Vejlekøreren


Løbet 10. juni 1956

Næste løb i 1956-sæsonen den 10. juni kunne potentielt have endt med to tragedier. Sidevognskøreren H. Bakmann skovsen fløj udover sydvolden og ned ad skrænten. Han slap mirakuløs uden at komme til skade. Hans makker slog derimod sit ene ben. En anden sidevognskører, lokale Gutfeld Lehd, blev ramt i hovedet af en sten slynget op ad den forankørende. Stenen smadrede hans kørebriller, og gav ham en flænge ved øjet som måtte syes. Efter vinderne var fundet, var der dansant på Trædballehus. De ca. 2.300 tilskuere så desuden Vejlekøreren Erik From Petersen og hans sidevognsmakker Alrø styrte og få den tunge maskine over sig. Det kostede Erik From Petersen et brækket håndled. Han insisterede på at fortsætte. Efter endnu et heat måtte han opgive, da han nu slet ikke kunne kontrollere maskinen. Willy Baasch forsøgte inden løbet i senior sidevogn at sætte banerekord for sidevogn med kørende start. Det lykkedes med en tid på 1,25,0. Tilgengæld skuffede han og hans nye makker i sidevognen slemt i sidevognsløbet, hvor det blot blev til en fjerdeplads.


Vinderne af løbet 10. juni 1956


Senior solo A: Arne Svendsen (han havde vundet samtlige løb, han stillede op i herhjemme dette år, og var også denne dag helt urørlig).

Senior solo B: Oluf K. Jensen, Vejle

Junior solo: Bent Kjeldsen, Vejle.

Senior sidevogn: H.C. Callesen, Aabenraa.

Junior sidevogn: Erik V. Andersen, Vejle.

Sidevogn handicap: Günther Bommé.

Solo handicap: Thorvald Andersen.


Følgende Vejlekørere kom desuden på podiet: Niels Wissing (nr. 2 i senior solo B), Bent Larsen (nr. 3 junior solo), Erik Dalsgaard (nr. 3 senior sidevogn), Gutfeld Lehd (nr. 2 junior sidevogn), Oluf K. Jensen & Bent Kjeldsen (hhv. nr. 2 og 4 i solo handicap).


Løbet 12. august 1956

1956-sæsonens sidste løb på banen i Trædballe var et rent juniorløb. Frit Folk mente, at dette ”prægede i nogen grad løbet. Der blev kørt over evne”. Vejle Amts Folkeblad mente derimod, at de 40 juniorer kørte aldeles fortræffeligt – om end noget mere dumdristigt end seniorerne. Følgerne udeblev ikke. En deltager blev diskvalificeret, mens Bent Ovesens nye sidevognsmotorcykel var i et grimt styrt. Ovesen slap med et slag til ryggen, men sidevognskøreren Sv. Aage Ladmann, Odense, blev slynget ud og mistede bevidstheden. Han måtte en tur med ambulancen til Vejle By og Amts Sygehus.

Sommervarmen denne 12. august betød, at man måtte sende en vandvogn ind for at vande den stenhårde bane. Der var troppet omkring 3.000 tilskuere op, selvom der også denne dag blev afholdt den populære Fagenes Fest i Vejle. I det store sidevognsløb for maskiner indtil 650 kubikcentimeter blev Kurt Larsen, Odense, diskvalificeret i andet heat for en overtrædelse mod Vejlekøreren Gutfeld Lehd. Det havde man imidlertid overset, da dagens vindere blev sendt ud på æresrunden. Her deltog Kurt Larsen og hans makker blot for kort efter at få frataget sejren.


Vinderne 12. august 1956


Speciel indtil 500 kubikcentimeter: Jørgen M. Petersen, Horsens.

Letvægt indtil 200 kubikcentimeter: Kurt Feddersen, Fredericia. Han stillede i øvrigt op for løbsarrangøren, Motorklubben Speed i Vejle.

Solo A indtil 500 kubikcentimeter: Bent Svenningsen, Herning. Han kørte desuden dagens hurtigste tid på 1,22,5.

Solo B indtil 500 kubikcentimeter: Etlar Faurholt, Silkeborg.

Sidevogn A indtil 500 kubikcentimeter: Günther Bommé, Haderslev.

Sidevogn B indtil 500 kubikcentimeter: Bent Kjeldsen, Vejle, med makkeren Erik Møldrup.

Sidevogn indtil 650 kubikcentimeter: Gutfeld Lehd, Vejle.


På generalforsamlingen 27. august 1956 blev medlemmerne oplyst om, at bestyrelsen havde besluttet at udskyde det planlagte løb den 9. september, ”da man ikke mente, at kunne trække folk, p.g.a. divisionskampen mellem AIA og VB, der spilles samme dag”. Bl.a. gennem ekstrakontingent var det lykkedes, at nedbringe klubbens gæld fra 11.000 kr. til 1.700 kr. ”Under eventuelt havde flere medlemmer ordet i drøftelsen af en række interne anliggender. Formanden [Erik From Petersen] udtalte, at klubbens store haab var oprettelsen af en flad speedwaybane, der ville betyde, at man kunne arrangere løb med de helt store navne og dermed faa mulighed for at opnaa endnu større publikumsbesøg og dermed større popularitet. En saadan opgave er imidlertid vanskelig at løse alene, hvorfor man meget gerne saa et samarbejde med Vejle Motor-Sport til løsning heraf til gavn for begge klubber. I saa fald kunne man muligvis regne med bystyrets støtte. Videre drøftede man forskellige forhold ved Trædballebanen, bl.a. planer om en indhegning af banen, naar økonomien tillader det” (Vejle Amts Avis 28.08.1956).


Løbet 5. maj 1957

Premiereløbet den 5. maj 1957 blev på det jævne, og til sikkert ærgrelse for den lokale del af de 3-4.000 tilskuere løb Horsensryttere med de fleste topplaceringer.


Vinderne 5. maj 1957


Senior solo: Bent Kjeldsen, Vejle.

Junior solo 550 kubikcentimeter: Per Eltang Jørgensen, Horsens.

Senior 175 kubikcentimeter: Verner Sørensen, Horsens.

Senior sidevogn: Erik Bob Jensen, Horsens.

Junior sidevogn: Günther Bommé, Haderslev.

Dagens match for senior solo: Bent Kjeldsen.

Dagens match for senior sidevogn: Erik Bob Jensen.


Løbet 23. juni 1957

Sidevognsklasserne var i fokus ved løbet 23. juni 1957. Flere af landets bedste sidevognskørere stillede op. Frit Folk (21.06.1957) skrev det ikke direkte, men de antydede, at det kunne blive et af de sidste løb i Trædballe: ”Speed har haft planer om at lægge sine løbsarrangementer fra Trædballe-banen ud til den nye bane i Frederikslyst ved Løsning (åbnet 25.05.1957 af Horsens Motorsport), og det var meningen, at man man ville begynde med det første løb her på søndag. Af økonomiske grunde har man dog besluttet sig for endnu en gang at blive i Trædballe. Det var nemlig meningen, at løbet ved Trædballe skulle være i den helt store stil med deltagelse af udenlandske kørere, men da man sludrede sammen om udgifterne, og det store budget, besluttede man sig for at gå lidt stille med dørene, indtil kassebeholdningen var mere konsolideret”. Avisens referat efter løbet boblede ikke over med entusiasme for motorsportens fortsættelse i fjordbyen: ”Motorløbet i går i Trædballehus havde kun samlet et par tusinde tilskuere, og de sidste løb synes at vise, at motorsporten ikke længere har det store tag i folk, eller også kniber det med at variere løbsprogrammerne. Det er de samme »soldater«, der går igen fra løb til løb, og fornyelsen udebliver”. Fredericiakøreren H.P. Boisen var dagens bedste. Der var flere styrt men ingen alvorlige ulykker. Præcis som for et år siden fik Gustav Lehd, dog en sten i hovedet fra den forankørende motorcykel ført af Hans Callesen, Aabenraa. Denne gang resulterede det i et ordentlig sæbeøje. Hans Callesen forsøgte at slå banerekorden i et sololøb, men hans tid blev ”kun” på 1,25,5.


Vinderne 23. juni 1957


Senior solo: H.P. Boisen, Fredericia.

Junior solo: Etlar Faurholdt, Silkeborg.

Senior sidevogn 500 kubikcentimeter: Harry Pedersen, Aarhus.

Junior sidevogn 500 kubikcentimeter: Kaj von Qualen, Horsens.

”Alle mod alle” senior sidevogn: Kurt Larsen, Odense.

Bedst placerede vejlenser blev Bent Kjeldsen med en andenplads i senior solo.


Gutfeld Lehd med Kurt Skov i sidevognen. Lehd var med til at stifte Motorklubben Speed i Vejle. Fotograf: ukendt. Foto: Vejle Stadsarkiv.


Løbet sankthansaften 1957 blev det sidste på ”Danmarks skrappeste bane”, som Motorklubben Speed selv havde døbt den. Den 9. april 1959 kunne Frit Folk godt nok meddele, at der skulle finde et nyt Trædballehus-løb sted. Her var dog tale om et motor-orienteringsløb arrangeret af den nystartede Vejle-afdeling af Kongelig Dansk Automobil Klub (grundlagt 1901 som Dansk Automobil Klub). Kun medlemmer af lokalafdelingen kunne deltage. Andre lokalafdelinger af KDAK arrangerede også motor-orienteringsløb med start fra velkendte kroer m.v. Løbene foregik på landevejene – og altså ikke i Vejle-afdelingens tilfælde på den nedlagte Trædballe dirt track-bane.


Vejle Motor-Sport arbejdede i sommeren 1958 på et ambitiøst projekt om en potentiel kombineret motorbane og cykelbane på Nørremarken i Vejle på den gamle teglværksgrund. Den skulle ikke erstatte klubbens bane i Riis men være et supplement til den. Man håbede også at kunne arrangere bilvæddeløb på banen og træningskørsel for egnens unge knallertkørere (Vejle-egnens unge knallertkørere manglede iflg. Vejle Motor-Sports formand, Niels Petersen, Filskov, motorkultur i trafikken). Projektet blev ikke realiseret.


Litteratur og kilder

  • Kjær, Søren: To baner på samme år: Vejle, en motorsportsby, »MotorBladet«, Februar 2011.
  • speedwaylife.dk – Banerne ved Trædballe og Frederikslyst.
  • vejlewiki.dk – Tore Teglbjærg: Bakkeløbet gennem Roms Hule, 2021.
  • Demokraten (23.04.1956, 13.08.1956), Frit Folk (19.10.1953, 18.01.1955, 15.04.1955, 18.05.1955, 21.05.1955, 01.06-24.06.1955, 23.09.1955, 26.09.1955, 27.09.1955, 09.11.1955, 23.04.1956, 07.06.1956, 04.08.1956, 24.06.1957, 15.08.1958, 09.04.1959), Ny Tid (06.05.1957), Randers Dagblad (24.06.1957), Vejle Amts Folkeblad (24.06.1955, 13.08.1956), Vejle Social-Demokrat (11.06.1956, 13.08.1956).