Thorkild Worm

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Thorkild Worm (1922-2010) var kommunal embedsmand i Vejle Kommune i en lang årrække. Worm blev i 1957 ansat som kommunekasserer i Vejle Kommune, og han passede jobbet frem til 1977, da han blev kontorchef og erhvervschef i kommunen.

Thorkild Worm var kommunal embedsmand i en snes år, mens kommunen var ledet af den navnkundige borgmester Willy Sørensen.

Worm var en mand med evne for at knytte nye kontakter. Han var venlig og imødekommende, berejst, beleven og selskabeligt anlagt.

I Worms tid som erhvervschef blev der lagt nye strategier for udvikling af erhvervslivet.

Worm var også meget lokalhistorisk interesseret, og sin viden om fortidens Vejle formidlede han i Vejle Amts Folkeblad, hvor hans ugentlige lokalhistoriske klummer var efterspurgte hos avisens læsere. Det var VAFs daværende redaktør, Arne Mariager, der opfordrede Thorkild Worm til at udgive klummerne i bogform, og det blev til ”Vejle – minder fra gamle dage”.

Worm var også blandt initiativtagerne til oprettelsen af Byhistorisk Selskab for Vejle, og han var gennem årene en flittig leverandør af artikler til selskabets årbog, Vejlebogen.

Thorkild Worm skrev bogen om borgmester Willy Sørensen ”Willy – Vejles borgmester gennem 32 år” samt bogen om Vejles store bygmester, Bertel Nielsen: ”Bertel Nielsen – bygmester og igangsætter.”


Kilder

Vejle Stadsarkiv – U6616, U51864.

Vejle Amts Folkeblad.