Sømandskongen i Vejle 1949

Fra VejleWiki
Version fra 29. maj 2012, 11:40 af KarinC (diskussion | bidrag)

(forskel) ←Ældre version | se nuværende version (forskel) | Nyere version→ (forskel)
Skift til: Navigation, Søgning
Kong Frederik 9. og dronning Ingrid modtages på Vejle Havn, 4. september 1949

Søndag den 4. september 1949 fik Vejle atter kongebesøg. Besøget det år var specielt, idet det var næsten 20 år siden Vejle sidst havde haft besøg af landets konge. Besøget i 1949 var uofficielt, men det afholdt bestemt ikke vejlenserne fra at gøre også den 4. september 1949 til en mindeværdig dag. Turen til Vejle markerede samtidigt også afslutningen på de årlige sommertogter med kongeskibet Dannebrog i 1949.


Kong Frederik og Willy Sørensen

Frit Folk, som Vejle Social-Demokrat var blevet omdøbt til i 1948, skrev mandag den 5. september om gårsdagens kongebesøg i byen. Vejle havde i gaar kongebesøg, det første siden 1931. Vejlenserne gav kongefamilien en begejstret modtagelse. Titusinder havde taget opstilling på kajen, da kongeskibet Dannebrog kl. 14.30 lagde til kaj i Vejle Havn. Overalt, skrev Frit Folk, slog hyldesten sammen om Danmarks populære kongefamilie. Vejle Amts Avis istemte samme dag med at skrive, at sjældent måske aldrig før i Byens historie har der været en saadan feststemning og en saadan trængsel paa Vejle Havn og i Vejles strøggader som i gaar eftermiddags. Frit Folk skrev, at selv kajens kulbunker var taget i besiddelse af Vejles ungdom for bedre at kunne få øje på de fine gæster. Vejle Amts Avis strøg dog lidt malurt i bægeret ved i forbindelse med byens udsmykning i anledning af besøget at henvise til, at desværre kun alt for faa forretninger, havde arrangeret kongeudstilling i vinduerne. Kong Frederik 9. og dronning Ingrid havde de to yngste prinsesser, Benedikte og Anne-Marie, med i Vejle, hvorimod den ældste prinsesse Margrethe paa grund af sin skolegang ikke er med paa Dannebrogs togt, som Frit Folk skrev den 5. september. Kongeparret blev på havnen modtaget af stiftamtmand P. Herschend og borgmester Willy Sørensen. Stiftamtmanden udbragte et kraftigt besvaret nifoldigt hurra for majestæterne, og man sang kongesangen. Derefter holdt borgmesteren en kort takketale til kongen og dronningen om det glædelige ved det kongelige (uofficielle) besøg. Ifølge referatet i Vejle Amts Avis dagen efter sagde borgmesteren bl.a.: Samtidig beder jeg Deres majestæter i det store fremmøde her se et udtryk for ægte dansk samhørighedsfølelse mellem Deres majestæter og det danske folk. Willy Sørensen var blevet borgmester i 1946, da Christian 10. endnu regerede. Besøget i 1949 af Frederik 9. var hans første, og da Willy Sørensen knap 29 år senere døde i sit embede som borgmester, i 1978, havde Frederik 9.s ældste datter allerede siddet på tronen i seks år. Der er ikke noget at sige til, at Willy Sørensen for mange vejlensere blev en institution i efterkrigstiden. Fru Willy Sørensen overrakte dronning Ingrid en stor buket røde og hvide nelliker. På havnen var opstillet Vejles soldaterforeninger, marineforeningen, hjemmeværn og spejderkorps. En lille deputation fra børnehjemmet Vejle Fjord bestående af to søde små piger overrakte dronning Ingrid en buket blomster, og en meget fin forseglet kuvert, der indeholdt et billede af børnehjemmets beboere og en hyldestskrivelse til hendes majestæt (Frit Folk den 5. september). Fru borgmester Willy Sørensen ville, ifølge Frit Folk, forære prinsesserne en æske chokolade, hvortil kongen sagde: De faar saa meget chokolade.


Besøget i den gamle kongeby

Efter modtagelsen på havnen begav kongeparret sig tilbage på kongeskibet for at skifte om til køreturen gennem Vejle, Grejsdalen og til Jelling. Prinsesserne Benedikte og Anne-Marie var med på denne tur, som i Frit Folk dagen efter blev beskrevet som et sandt triumftog. En person ville sågar overrække fire isvafler til de kongelige, hvilket dog blev høfligt afslået af kongen ifølge Frit Folk. Køreturen til Jelling gik gennem Grejsdalen over Højgaard og Lerbæk Mølle. Ved 16-tiden ankom kongefamilien til Jelling, hvor de blev modtaget af sognerådsformand, seminarielærer J. Lauridsen, der holdt velkomsttalen. Ifølge referatet i Vejle Amts Avis dagen efter udtrykte Lauridsen, at Det er Jelling en stor glæde at modtage Deres majestæter som det yngste skud paa den danske kongerækkes stamme. Den gamle kongeby Jelling havde ofte i nyere tid haft kongeligt besøg, og Christian 10. besøgte mange gange Jelling, sidst for hen ved 16 aar siden sammen med den svenske kronprins. J. Lauridsen afsluttede talen med at udbringe et nifoldigt leve for kongeparret. Efterfølgende fortalte seminarieforstander J. Futtrup de kongelige besøgende om Jellingstenene og udgravningerne af Gorms Høj. Jelling kirke blev forevist af sognepræst, pastor Helge Rasmussen.


Landsstævnet i Vingsted

Fra Jelling gik turen over Faarup, Faarupsø, Bredsten og til Vingsted, hvor De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger afholdt landsstævne. Kongeparrets besøg på landsstævnet i Vingsted vakte stor glæde blandt arrangørerne, for ifølge Vejle Amts Avis den 5. september havde der helt op til selve dagen den 4. været stor usikkerhed om, hvorvidt de ville komme eller ej. Frit Folk skrev, at kongeparrets besøg var med til at kaste glans over landsstævnet det år. Hjemturen gik gennem Ødsted over Ribevej gennem Søndergade og tilbage til kongeskibet Dannebrog. Halv otte om aftenen var der taffel på kongeskibet med deltagelse af byens honoratiores, heriblandt kammerherre Frode Neergaard fra Tirsbæk Gods. Dannebrog afsejlede fra Vejle klokken 22, og de kongelige vendte tilbage til Gråsten for at nyde de sidste sommerdage inden man vender tilbage til vinterresidensen i København (Frit Folk den 5. september).

Vejle Amts Avis berettede med overskriften "Kun smaauheld under kongemodtagelsen" den 5. september om en lille pige, Jonny Ingelise Jensen, Ribe Landevej 113, der blev puffet i havnen. Hun blev dog straks trukket op og kørt hjem i en Falck-ambulance.

Litteratur

  • Frit Folk 1949
  • Vejle Amts Avis 1949
  • Jul i Vejle 1949, s. 21. Jul i Vejle 1968, s. 15-21


Billeder