Kirstine Seligmanns Skole

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Kirstine Seligmanns Skole, morgensang, 1932

Frk. Kirstine Seligmann (1863-1940), datter af grundlægger af Vejle Saalelæderfabrik Ludvig Seligmann, begyndte den 1.september 1882 i hjemmet ved Sønderbrogade 4 at undervise fire drenge, der skulle forberedes til Latinskolen.

Efterhånden kom flere elever til, og skolen flyttede til lejede lokaler i Vestergade, senere Staldgaardsgade. I 1884 blev søsteren frk. Ellen Seligmann og senere frk. Johanne Seligmann tilknyttet skolen som lærerinder.

Kirstine Seligmanns Skole flyttede til egen bygning i 1895, idet den nyopførte skole ved Herslebsgade 3 med Ludvig A. Petersen som arkitekt blev indviet den 26. oktober 1895. Allerede i 1898 blev den oprindelige to-etages bygning udvidet med en tredje etage. Skolen er gradvist blevet udvidet 1931-70, og i 1980 blev nabobygningen mod Nutzhornsgade, der oprindelig havde tilhørt KFUM, ligeledes inddraget.

I 1894 blev skolen udvidet til en fællesskole. Mens drengene efter 4. klasse blev optaget på Latinskolen, fortsatte pigerne på Kirstine Seligmanns Skole til konfirmationsalderen.

Skolen fik i 1904 ret til at afholde almindelig forberedelseseksamen (præliminæreksamen), efter at Kirstine Seligmanns Skole i 1903 var udvidet til at omfatte 10 fortløbende klassetrin. Fra 1907 indførtes mellemskoleeksamen og fra 1908 realeksamen. I 1931 dimitteredes de første drenge til realeksamen – siden har skolen været en fællesskole.

Skolebestyrer Kirstine Seligmann ledede skolen med stor dygtighed, indtil hun trak sig tilbage i 1934. Hun blev efterfulgt af Arne Spanner, der var skolebestyrer 1934-52 og Else Spang Hansen 1953-70. Skolen har været selvejende institution siden januar 1967.

Litteratur

  • Chr. Kjeldsen, Vejles Skolehistorie, 1984, s. 271ff.
  • Træk af Vejles Historie, 1977, s. 56.

Billeder