Christian Hess

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Julehygge i Hessviallen, 1912. Christian Hess sidder yderst til venstre. Fotograf: Harald Hess

Ældste søn af C.M. Hess, bror til Harald Hess, far til Christian M. Hess og Mogens Hess.

Født 28.03 1887, død 1963.

Blev 1905 student fra Vejle Gymnasium og rejste til København for at læse til kemiingeniør på Polyteknisk Læreanstalt. Samtidig tog han filisofikum på København Universitet i 1906. Tog sin cand. polyt. grad i 1912.

Christian Hess var i sin studietid aktiv i Akademisk Skyttekorps. Han blev som nyuddannet ansat hos C. M. Hess’ Jernstøberi i 1912, men måtte samme år aftjene sin værnepligt i Fredericia. I 1913 rejste han til Tyskland for at vidreuddanne sig. Ved hjemkomsten i 1914 blev han ansat som civilingeniør på C. M. Hess’ Jernstøberi, men måtte i 1914 følge en indkaldelse til sikringsstyrken som følge af 1.Verdenskrig.

Christian Hess havde altid haft en stor interesse for landbrug og kom på en måde i lære hos forpagteren på Haraldskær. I 1920 købte han gården Haughus ved Jelling og forlod samtidig C. M. Hess’ Jernstøberi. Han solgte dog Haughus igen i 1929, da C. M. Hess døde og overtog Haraldskær. Her oprettede han i 1933 en svineavlsforsøgsstation.

Fra 1919 var Christian Hess medlem af bestyrelsen i C. M. Hess’ Jernstøberi, fra 1929 næstformand. Han besad flere tillidsposter, bla. sad han i bestyrelsen for Vejle Amts Skovdyrkningsforening og han var i en kortere årrække medlem af bestyrelsen for Dansk Ingeniørfornings Vejleafdeling.