Carl Christian Wittrup

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Sct. Nicolai Kirke, ca. 1880, hvor C. C. Wittrup var præst ved kirken

Carl Christian Wittrup blev født den 20. april 1809 i Skibbinge på Sydsjælland. Han døde som præst i Vejle den 23. april 1888.

Han var søn af skolelærer og kirkesanger, cand. phil. Christian Christensen Wittrup og Anne Margrethe, født Knudsen. Han blev student fra Slagelse skole i 1829 og cand. theol. i 1835. Fra 1835-39 var han lærer i København ved Helliggejstes offentlige skoler og religionslærer ved et pigeinstitut i Holmens Sogn. I 1839 kom han til Kolding lærde skole som lærer, og i 1840 blev han adjunkt ved skolen. I slutningen af 1840'erne kom det til at stå klart for Wittrup, at han skulle træde i Guds tjeneste som sognepræst. I forberedelsen hertil prædikede han nogle gange i Kolding Sct. Nikolaj Kirke under den 1. slesvigske krig 1848-50. I september 1850 blev han sognepræst for Gjern og Skanderup Menigheder i Aarhus Stift, 1854 sognepræst i Mariager. Den 7. marts 1863 blev han sognepræst for Vejle-Hornstrup Menigheder, hvor han forblev til sin død.

Som sognepræst var han tillige formand for fattigkommissionen både i Vejle og i landsognet Hornstrup. Han var også formand for skolekommissionen, og var som sådan skolens tilsynsmyndighed både i Vejle by og i landsognet. Wittrup var højt respekteret for sin bestridelse af disse hverv, som han efter samtidens udsagn udøvede ud fra en hård og konservativ linie. Han var kendt for sin eminente evne til at prædike, og takket være dette var både Sct. Nicolai Kirke i Vejle og Hornstrup Kirke næsten fulde hver søndag.

Under krigen 1864 kom den preussiske feltmarskal Wrangel i slutningen af april med 40 officerer til Vejle. Generalen ønskede at se kirken i Vejle, og han fik den forevist af Wittrup. Under rundvisningen i kirken skulle feltmarskalen eftersigende have forlangt, at han og den preussiske hær skulle indbefattes i kirkebønnen. Sognepræsten replicerede angivelig hertil: "Når jeg i fadervor beder forlad os vor skyld, som vi forlader vore skyldnere, så beder jeg også for landets fjender og således også for generalen".

I forbindelse med kong Christian 9.s besøg i Vejle 1869 var det Wittrup, der som præst bad for de kongelige børn, da byen havde Europas svigerfar på besøg i Skyttehuset.

Den 7. marts 1888 kunne pastor Wittrup fejre sit 25-års jubilæum som sognepræst ved Vejle og Hornstrup Kirker. Det var et udtryk for præstens folkelighed, at Vejles borgermusik spillede for jubilaren. Byrådet mødte op, sammen med amtmand C.L.V.R. Nutzhorn, for at gratulere. Godt tre uger senere gik han af, den 31. marts, og han døde den 23. april. Dagspressen i Vejle skrev i Wittrups nekrolog: Pastor Wittrup var i mange Aar, trods sin høje Alder, en sjælden kraftfuld Personlighed; hans saavel her i Byen som ude i Annexet byrdefulde Kald udfyldte han tilsyneladende med Lethed, uden at de hyppige Embedsrejser etc. paa nogen Maade synes at have afficeret ham. Han var en dygtig og livfuld Ordets Forkynder, en punktlig Embedsmand, og for dem, der kendte ham nøje, en elskværdig Personlighed. Jordefærden foregik fra Sct. Nicolai Kirke, og han blev begravet på Østre Kirkegård.

Den 1. april 1888, tre uger før sin død, blev Wittrup Ridder af Dannebrog.


Litteratur

  • Jul i Vejle 1948, s. 22-23, 39-40