C.L.V.R. Nutzhorn

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Amtmand C.L.V.R. Nutzhorn

Carl Ludvig Vilhelm Rømer von Nutzhorn blev født den 9. maj 1828 i Fredericia, og han døde den 29. oktober 1899 på Frederiksberg. Han var søn af major, branddirektør Bendix Conrad Heinrich von Nutzhorn og Anna født Buhl. I 1844 blev han student fra Roskilde Katedralskole, 1850 juridisk kandidat. I 1851 blev han assistent i Indenrigsministeriet, 1856 kancellist, 1857 fuldmægtig. I 1859 blev han kontorchef, og endelig i 1862 departementschef i Indenrigsministeriet.

Da D. G. Monrad dannede regering i den for nationen så afgørende skæbnestund i december 1863 inden krigsudbruddet med Preussen og Østrig, hidkaldte han von Nutzhorn som indenrigsminister. Regeringen blev dannet den 31. december 1863. Allerede den 10. maj året efter udtrådte han af regeringen i protest mod de igangværende våbenstilstandsforhandlinger. I 1866 blev han amtmand over Thisted Amt, og i 1868 blev han atter minister. Von Nutzhorn blev justitsminister i C. E. Frijs' regering. Efter regeringens fald i 1870 blev han atter amtmand over Vejle Amt. Han havde allerede i vinteren 1861-62 været konstitueret amtmand i Vejle som midlertidig afløser for Orla Lehmann. Carl von Nutzhorn fik et særdeles godt skudsmål i Vejle Amt. Han var anerkendt for sin smidige og effektive måde at bestride hvervet på. Han forblev amtmand i Vejle indtil sin død i 1899. "Amtmand Nutzhorn var ved sit 25-Aars Jubilæum i 1895 Genstand for megen Hyldest og hædredes bl.a. med et stort Fakkeltog".

Carl von Nutzhorn sad i mange forskellige kommissioner gennem årene, bl.a. var han kommissarius i 1894 ved Vandelbanen, der åbnede i 1897 og Kolding-Egtvedbanen. Han var formand for Vejle Skyttelav gennem 20 år. I 1859 blev han kancelliråd, 1862 justitsråd. Samme år udnævntes han til etatsråd. En titel, som han dog frasagde sig i 1871. I 1869 kommandør af 2. grad af Dannebrogsordenen, 1871 af 1. grad.

Den 7. december 1873 blev han i Holmens Kirke i København gift med Emilie David. Hun var født Aarestrup og datter af den berømte, danske digter og stiftsfysikus Emil Aarestrup (1800-56). Hun havde et forlist ægteskab med distriktslægen i Svendborg Vilhelm Julius David bag sig.

Litteratur

  • C.V. Petersen: Vejle Bys Historie, 1927.
  • Veile Amtsraad 1842-1970. Formænd og medlemmer. Red af Harald Blichfeldt. Vejle Amts Årbøgers Monografier X. 1985.


Billeder