Orla Lehmann

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Amtmand Lehmann malet o. 1860

Peter Martin Orla Lehmann født: 19.05.1810, død: 13.09.1870, jurist og politiker.


Lehman havde været medlem af stænderforsamlingen i Roskilde 1842, 1844 og 1846, samt Københavns Borgerrepræsentation 1840-48. Han var ivrig modstander af enevælden og endte sågar tre måneder i fængsel af den grund.


Han blev en ledende figur indenfor den national-liberale bevægelse og det var Lehmann der udformede henvendelsen til Frederik VII om indførelsen af den fri forfatning. Lehmann var minister uden portefølje i Martsministeriet i 1848, men måtte træde tilbage sammen med resten af ministeriet i november 1848.


Orla Lehmann afløste E. S. E. Heltzen som amtmand i Vejle i december 1848, en post han beholdte frem til 1861. Lehmann var ikke dog imponeret af amtmandsboligen i Vejle.


I 1849 var Lehmann tysk krigsfange i tre måneder under Treårskrigen, hvor han først sad indespærret på Gottorp, siden i Rendsborg.


Orla Lehmann fik gode forbindelser til landboerne og de var medvirkende til at han blev valgt til Folketinget i 1851, hvor han sad til 1853. Han sad i Landstinget 1854 - 1866


Lehmann blev i 1851 den første formand for det nystiftede Vejle Amts Landboforening. Ligeledes sad Lehmann i den første direktion for Vejle Skyttelaug i 1858.


Efter sin tid i Vejle blev Lehmann indenrigsminister i ministeriet Hall i september 1861.

Gaden Orla Lehmannsgade er opkaldt efter Orla Lehmann.

Litteratur

  • Vejles Historie bd 2
  • Chr. Kjeldsen: Trines Toft eller Veje i Vejle med navn efter folk eller firmaer, 1987