Borgmestre i Vejle

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
To borgmestre ved gasværkets jubilæumsfest i 1949. Til venstre: N.P. Jensen, til højre Willy Sørensen

I 1868 begyndte man i kommunerne at forberede overgangen til den nye kommunale styreform. Købstæderne skulle udarbejde kommunale styrelsesvedtægter inden den 1. januar 1869. I Købstadsloven stod, at byrådet “indtil en almindelig omordning af rets- og administrationsforholdene har fundet sted, skal ledes af en af kongen beskikket formand”. Borgmesteren var før 1869 identisk med Magistraten, der var modstykket til Borgerrepræsentationen. Fra 1869 var en borgmesters funktion alene at være byrådsformand og tage sig af de kommunale anliggender.

Kongevalgte borgmestre

1868-1895: Anders Sandøe Ørsted

1895-1919: Peter Theodor Madsen

Folkevalgte borgmestre

Ny kommunallov i 1918 betød at borgmestre fra april 1919 skulle udpeges af og blandt byrådets medlemmer. Allerede fra valget i 1917 havde Socialdemokratiet haft flertal i byrådet.

1919-1927: Christian Jacobsen, Socialdemokratiet

1927-1937: Frederik Poulsen, Socialdemokratiet

1937-1946: Niels Peter Jensen, Socialdemokratiet

1946-1978: Willy Sørensen, Socialdemokratiet

1978: Christian Christiansen, Socialdemokratiet

1978-1994: Karl Johan Mortensen, Socialdemokratiet

1994-2006: Flemming Christensen, Socialistisk Folkeparti

2006: Karen Delfs, Socialistisk Folkeparti

2006-2010: Leif Skov, Socialdemokratiet

2010-2017: Arne Sigtenbjerggaard, Venstre

2017-  : Jens Ejner Christensen, Venstre

Litteratur

  • Vejles Historie, bind 2, 1998, og bind 4, 2002
  • C.V. Petersen: Vejle Bys Historie, 1937, s. 387-388
  • Vejlebogen, Årets begivenheder, div. årgange.

Billeder