Boelskilde

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Luftfoto af gården Boelskilde i 1950'erne

Gård i Bredballe, matr. nr. 2a, Bredballe By.

Gården tilhørte Tirsbæk, og i midten af 1700-årene boede her fæstebonden Rasmus Jensen. I 1760 overtaget af Laurs Poulsen.

Niels Laursen fra Engum købte i 1797 Boelskilde fra kammerherre Christian v. Benzon. Niels Laursen døde i 1802, og derefter giftede hans enke, Kirsten Laursdatter, sig med hans bror Christen Laursen. Christen Laursen døde 1856 som 87 årig.

1835 overtog sønnen Niels Christensen, f. 1806, Boelskilde. Han blev valgt ind i sogneforstanderskabet i 1840'erne.

1873 overtog hans søn Peder Nielsen gården. Peder Nielsen blev gift tre gange, og han sad to perioder i sognerådet, i 1890'erne som formand. Han døde 1899, men det var først i 1905, at hans søn Niels P. Nielsen overtog Boelskilde. Han drev den indtil 1931, hvorefter Konrad Nielsen, Højen, købte gården.

1947 ejedes Boelskilde af kørelærer Marius Jørgensen, og i 1957 solgt til Ole Markus Jensen. gården blev solgt til Hornstrup Kommune i 1964. Herefter blev stuehuset udlejet, og udhusene benyttet som materialelager af kommunen

På Boelskilde jorde ligger bl.a. vejen Boelskilde(vej), Markvangen, Stærmosevej, Græsvangen, Hørvangen og en del af Bakkekammen.


Litteratur

  • Marius Hansen: Hornstrup Sogn, 1949
  • Gårde i Bredballe I. Bredballe Lokalhistoriske Forening 2010