Birgitte Cohr Arffmann

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Cand. theol. Birgitte Arffmann (f. 1949) er født og opvokset i Fredericia. Hun er teolog fra Aarhus Universitet.

I 1975 blev hun ansat i Sct. Nicolai Sogn i Vejle som sognepræst i byens ældste kirke, Sct. Nicolai Kirke. Birgitte Arffmann skrev med sin ansættelse historie i Vejle, for hun var den første kvindelige præst i byen.

I 37 år var Birgitte Arffmann en respekteret sognepræst i Sct. Nicolai Kirke, indtil hun i 2013 valgte at forlade sit embede. Dagen efter begyndte Birgitte Arffmann at skrive den bog om kirkehistorien i Vejle, hun selv havde savnet i sine mange år som sognepræst.

I fire år var Birgitte Arffmann fordybet i at undersøge kirkehistorien. Resultatet blev det digre værk ”Kirkerne i Vadestedet”, hvor hun fortæller 800 års kirkehistorie i Vejle. Birgitte Arffmanns velskrevne bog, der er på 436 sider, udkom i foråret 2018 og blev modtaget med stor begejstring.

Historie har altid været en stor interesse for Birgitte Arffmann. Hun afløste således sin tidligere historielærer, Kamma Varming, som formand for Vejle Amts Historiske Samfund, nu Historisk Samfund for Sydøstjylland.

I 2019 er Birgitte Arffmann valgt som medlem af bestyrelsen for Byhistorisk Selskab for Vejle.

Hun skriver fortsat på Vejles kirkehistorie, nu koncentreret om middelalderkirken Sct. Nicolai Kirke, hvor hun var sognepræst.


Litteratur

Vejle Stadsarkiv - U6890, U6889, U50218, U50231, U50214.