August Theodor Schütte

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Godsejer August Theodor Schütte, ca. 1865

August Theodor Schütte blev født den 2. marts 1804 i Perleburg i Brandenburg, og han døde den 15. januar 1889.

Han var søn af købmand Johann Matthias Ludwig Schütte og Charlotte Friederike Wilhelmine Silber. I 1829 købte han hovedgården Haraldskær ved Vejle for 40.000 Rbd. I 1838 solgte han den igen for 56.000 Rbd. I 1835 købte han det store gods Bygholm i Hatting Sogn ved Horsens af staten for 308.000 Rbd. sølv. Han forblev godsejer på Bygholm indtil sin død i 1889. Fra 1840 var han desuden ejer af herregårdene Nørlund og Torstedlund samt glasværket Conradsminde i Aalborg Amt. Han oprettede selv et glasværk i Aalborg i 1852. Begge glasværker blev solgt i 1857. Han var ejer af godset Sct. Andrä i Kärnten i Østrig.

August Theodor Schütte indtrådte i Vejle Amtsråd i 1852 som suppleant, og han blev genvalgt 1856-59. Han var medlem af Veile Landoeconomiske Selskab, der blev opløst ca. 1845. Stifter af flere velgørende legater.

Han blev gift i Vejle den 12. maj 1832 med Hansine Charlotte Ammitzbøll, der selv var født den 16. januar 1805 på hovedgården Kjeldkær ved Vejle. Hun døde den 18. november 1880 på Bygholm. Hendes far var godsejer Laurids Ammitzbøll til Rask Hovedgård i Hvirring Sogn. Hans datter Louise Charlotte Rosalie Schütte blev gift på Bygholm den 26. september 1866 med Hans Emil Bluhme, der var ældste søn af Christian Albrecht Bluhme (1794-1866), direktør for Øresundstolden, gehejmekonferentsråd og konseilspræsident i to omgange, 1852-53 og 1864-65.

1845 jægermester, 1857 Hofjægermester og Kammerherre i 1877. I 1872 blev han udnævnt til æresborger i Horsens. Samme år blev han Ridder af Dannebrog, kommandør af 2.grad i 1885.

August Theodor Schütte ligger begravet på Hatting kirkegård.