Anne Marie Storm

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Anne Marie Storm (f. 1949) er født på Sydfyn. Her voksede hun op i et hjem med klaver og masser af musik.

Anne Marie Storm fik sin musikalske uddannelse på Musikvidenskabeligt Institut på Aarhus Universitet. Herfra blev hun elev på Det Jyske Musikkonservatorium med tværfløjten som sit hovedfag.

Anne Marie Storm har siden 1989 boet i Vejle og været med til at præge Vejles musikliv. Her har hun spillet med i Vejle Amatør Symfoniorkester og været aktiv i den klassiske musikforening, Vejle Ny Musikforening, Vejle Kulturråd og Vejle Musikråd.

Gennem alle årene har Anne Marie Storm undervist i tværfløjte og klaver på AOF´s Musikskole, som hun har været leder af. I flere sommerferier har hun desuden stået som arrangør af et kammermusik-kursus. Senere blev hun tovholder på en foredragsrække i AOF.

I over 20 år har Anne Marie Storm været dirigent for Vejle Barok Ensemble. Det er et kammerorkester, som fortrinsvis spiller barokmusik, men som også har nyere musik på repertoiret.

I 1993 fik Anne Marie Storm idéen til at opføre Händels Water Music med orkestret siddende på en tømmerflåde. Opførelsen fandt sted som et led i Vejles tredje udgave af Kultursymfonien. Det begyndte rigtig godt, indtil tømmerflåden gik på grund efter en kort sejlads.

Anne Marie Storm har en bred interesse for kultur med musikken og især den klassiske musik som sin største passion. Opera-interessen dyrker hun blandt andet i Kunst & Kulturhøjskolen i Vejle, hvor hun med sit gode humør, sin store viden og sin smittende personlighed er en populær formidler af operahistorie før hver forestilling.

Anne Marie Storm har også evnen til at formidle den gode, skriftlige historie, som det er sket med bogen ”Lille du – en fortælling om Johanne fra Horne Land”. Her formidler Anne Marie Storm den fine slægtshistoriske fortælling om sin mormor, Johanne Høyby. Hendes livsforløb som landmandskone med de sorger og glæder og store arbejdsbyrder, det indebar, udfolder Anne Marie Storm med fin indlevelse, humor og et sikkert udblik for tidens mere generelle historie. Den personlige historie bliver således på fineste vis fortalt i relation til den almene historie.


Litteratur

Vejle Stadsarkiv - U50162, U52580, U50134, U50548, U50151, B59257.