Kunst & Kulturhøjskolen

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

I 1994 etablerede Harald Jørgensen Kunst & Kulturhøjskolen. Harald Jørgensen havde da været forstander for FOF i Vejle gennem en lang årrække. Herfra havde han et stort netværk og personligt kendskab til mange af datidens kendte kunstnere og gode foredragsholdere. Han benyttede sig af netværket i Kunst & Kulturhøjskolens første sæson, hvor alle foredrag havde Vejle Bibliotek som ramme.

I den første sæson modtog Kunst & Kulturhøjskolen ikke tilskud. Det fik den først i forbindelse med den nye folkeoplysningslov fra 1998. Da skulle der også vælges en bestyrelse, og Helge Bardram blev valgt som formand. Samtidig holdt kulturhøjskolen flyttedag til teatersalen på Domus.

Langsom men sikkert fik Kunst & Kulturhøjskolen vokseværk. I begyndelsen kom der omkring 100 til foredrag om mandagen, og der var grobund for at oprette flere kurser og arrangementer. ”Det rullende klasseværelse”, Lørdagsbussen, der var et initiativ fra Harald Jørgensens tid som forstander for FOF, blev nu genoptaget i Kunst & Kulturhøjskolens regi med sine kultur- og naturhistoriske ture rundt i Danmark under kyndig ledelse af den vidende guide Johs. Rahbek.

Da Svend Strunge kom til som formand i 2006 tog han hånd om at modernisere og effektivisere højskolen. Det betød blandt andet en ændring af økonomistyringen, hvor bestyrelsen sikrede sig større indflydelse og ansatte Marianne Hess som regnskabsfører. Det var en beslutning, som Harald Jørgensen ikke bifaldt. Han valgte at fratræde i 2008, og bestyrelsen ansatte Jørgen Ejlskov som ny forstander. Jørgen Ejlskov var en erfaren folkeoplyser og leder fra sin tid som forstander i AOF i Vejle. Under hans ledelse fik Kunst & Kulturhøjskolen for alvor vokseværk og fremgang. Både hvad angår økonomi, deltagere og udbud af kurser og arrangementer.

I 2009 blev presset på mandagshøjskolen så massivt med en venteliste på 209, at bestyrelsen valgte at tilbyde foredrag på fire torsdag eftermiddage. Det resulterede i en onsdagshøjskolen med to x seks sammenhængende eftermiddage med foredrag efter samme koncept som den populære mandagshøjskole.

I 2014 kom den tredje eftermiddags-højskole til, da ventelisten igen var vokset betydeligt.

Kunst & Kulturhøjskolens succes er en kombination af, at deltagerne nyder det sociale samvær og samtidig deler gode oplevelser med åndelig føde i Grundtvigs ånd.


Litteratur

Vejle Stadsarkiv - I2212.