Vejles første fodboldkamp

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Annonce Vejle Amts Folkeblad 19.08.1898

Gymnastik i skytteforeningsregi var i anden halvdel af 1800-tallet den eneste form for organiseret idræt i Vejle og omegn. Det ændrede sig i 1881 og 1885 med stiftelsen af henholdsvis sejlklubben »Neptun« og gymnatiskforeningen »Frejr«. I de følgende år blomstrede foreningsidrætslivet i fjordbyen med stiftelse af tre-fire fodsportsforeninger, boldklub, cykelklubber, atletikklub etc. Vejlenserne begyndte nu også at finde morskab i at sparke til en bold.

I 1876 stiftedes de første to fodboldklubber herhjemme i København. Fodbold var dog endnu ikke blevet hverdag herhjemme, da Vejle Amts Folkeblad og mange andre dagblade d. 1. november 1890 bragte et længere læserbrev, hvor Kultusministeriet (d.v.s. ministeriet for kirke- og undervisningsvæsen) blev opfordret til at følge det engelske eksempel og indføre cricket og fodbold i samtlige skoler. De fire ugentlige timer med legemsøvelser var langt fra tilstrækkeligt til at sikre ungdommen sunde legemer. Underskriverne var bl.a. flere skoleledere, læger, militærfolk og formanden for de danske skytteforeningers overbestyrelse. Flere af Vejle Latinskoles lærere samt rektor tog opfordringen op og indførte i 1891 fodbold – og desuden hugning – i skoletiden. Et læserbrev i Vejle Amts Folkeblad (01.04.1891) priste initiativet. Fodbolden fængede dog ikke rigtig an, og efter kort tid skiftede latinskolen til cricket. Vejle Borgerskole tog også cricket til sig, og der blev oprettet en bane ude ved havnen.

Cricket var også i de første mange år Vejle Boldklubs klart foretrukne boldspil. Fodbold og langbold var inde i billedet fra boldklubbens stiftelse d. 3. maj 1891, men først i 1902 blev det til en fodboldklub. Den 5. juni 1896 stiftedes Vejle Fodsportsforening. Det var i begyndelsen en ren drengeforening, hvor medlemmerne dyrkede kapgang og hurtigløb på bane og landevej. I forhold til nabokøbstæderne var Vejle sent ude med at få en fodsportsforening, men medlemmer såsom kommis R. P. Petersen lavede hurtigt flotte resultater på distancer lige fra 150 m til 100 km. Vejle Amts Folkeblad (21.09.1898) tilskrev en del af foreningens store popularitet blandt ungdommen, at sporten var billig at udøve. Der skulle ikke investeres i nogen dyre ”Apparater”, man kunne nøjes med ”et Par svømmebukser, en Uldtrøje og et Par gode Ben”. Købmand Alfr. Winkel sørgede dog for, at foreningen fik egentlige turneringstrøjer. Senest i 1897 besluttede Vejle Fodsportsforening at træne fodbold. Sæsonen indledtes i ultimo maj på den gamle markedsplads. Året efter indførte foreningen fodbold som en udendørs vintersport med start i midten af november.

Den 19. marts 1899 inviterede Vejle Fodsportsforening Fredericia Fodsportsforening »Frem« til den første officielle fodboldkamp i Vejle Bys historie. Dysten blev udkæmpet på markedspladsen foran en talrig menneskemængde til trods for det ublide vejr. Vejles hold bestod af: M. Cederholm, A. Duus, S. Sørensen, C. Martin, C. Woidemann, C. Christensen, H. Sallingboe, J. Højmark, K. Dahl (kaptajn) og Christensen. Fredericianernes vandt 1-0 på et mål scoret i første halvvej, men det var jo også en garvet fodboldby med officielle fodboldkampe på programmet siden ihf. 1888 (se: Vejle Amts Folkeblad 10.09.1888). Som en pudsig bemærkning kan nævnes, at der var to dommere til kampen: læge Knud Møller dømte for vejlenserne, mens gymnastiklærer Møller fungerede som dommer for fredericianerne. At fodbolden var kommet for at blive fremgik tydeligt at de mange klubber med fodbold på programmet, der i disse år opstod i Vejle og omegn. Her kan bl.a. nævnes: afholdsforeningen og Good Templar klubben »Fremad« Vejle (stiftet 23.01.1898), Bredsten Fodsports Forening (stiftet 11.02.1900), afholdsforeningen NIOGT’s klub »Olympia« (stiftet sommeren 1900), Egtved Fodboldklub (stiftet før aug. 1901), Alminde Fodboldklub (stiftet før okt. 1901), Jelling Håndværkerforenings Fodboldklub »Frem« (stiftet før 15.01.1902), Fodboldklubben »Fremad« Vejle (stiftet juni 1903) m.fl.


Litteratur og kilder

Leif Baun: At sætte bolden under målsnoren, årsskrift nr. 4, »Svundne Tider«, 2001.


Poul Ulrich Jensen: Vejle Gymnastik-Forening 125 års Jubilæum, 2013.


Folkebladet Sydjylland (03.07.1899), Fredericia Dagblad (20.07.1897, 23.09.1898), Fredericia Social-Demokrat (10.01.1899, 18.03.1899, 20.03.1899), Kolding Social-Demokrat (20.08.1901), Vejle Amts Folkeblad (11.06.1896, 22.05.1897, 11.09-23.09.1897, 16.07.1898, 15.08.1898, 18.08.1898, 21.09.1898, 12.07.1899, 07.11.1898), Østjyllands Social-Demokrat Horsens (29.09.1897).