Vejle Soroptimist Klub

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Foreningen er stiftet 9. oktober 1951 på Grand Hotel

En kreds af selverhvervende kvinder var indbudt til at blive bekendt med soroptimisen, og et stiftende møde af den lokale Soroptimist Klub. De tilstedeværende oplysninger om soroptimismens ideer og formål blev givet fra Horsensklubben, hvor tandlæge Agnete Vendelbo Andersen og fra Fredericia lærer Lis Nielsen ankom til Vejle.

Klubbens første medlemmer: Ved ansøgningen i 1951 om optagelse af Vejle Soroptimistklub i Danmarks Unionens Soroptimistklubber fremgår de selverhvervende kvinder, der var med til at starte den lokale forening:

Helga Bach, direktør i cementbranchen, Adi Müller, aut. Massøse, Eleonora Sørensen, børnebibliotekar, Else Kjellov, Lingeriforhandler Alt for Damerne, Johanne Rask, damefrisør, Helga Demcker Hansen, antikvitetshandler, Marie Pouline Poulsen, købmand, Ester Hildested, overassistent ved postvæsenet, Ingeborg Jensen, modehandlerinde, Inger Nørregaard, dommerfuldmægtig, Rigmor Tarp, musikpædagog, Adda Christensen (gift Bruus), fotograf, Ida Hartvig-Møller, prak. tandlæge, Frk. Gr. Glahn, A. Vendelbo Andersen, Kathrine Christensen, manufakturhandler, Engelline Okholm, lektor, Marie Haugelund, bankfuldmægtig, Ingeborg M. Hansen, farvehandler


Soroptimisen og Soroptimist International

Soroptimismen opstod i USA, hvor den første klub blev etableret i Californien i 1921. I Danmark blev den første Soroptimistklub oprettet i 1936. Vejleklubben var klub nr. 100 i Europa og klub nr. 20 i Danmarksunionen.

Vejle Soroptimist Klub er en del af Soroptimist International, der er en verdensomspændende upolitisk organisation af selverhvervende kvinder med ca. 95.000 medlemmer i mere end 3.000 klubber i over 100 lande verden over. Soroptimist International har som NGO konsultativ status i FN. De er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål.

Navnet kommer af soror og optima, der er latin og kan oversættes med: Det bedste for kvinder.

Man kan ikke selv søge medlemskab, men man kan blive inviteret til møder og senere eventuelt opfordret til at blive medlem. Man skal være mindst 21 år ved optagelse.

Hver klub vælger selv, hvilke projekter den ønsker at støtte. Det kan være i lokalsamfundet, på lands- eller verdensplan.


Soroptimismens formål

At hævde en høj etisk standard i erhverv og livsførelse. At virke for menneskerettigheder for alle og i særdeleshed bidrage til forbedring af kvindens stilling At fremme hjælpsomhed og menneskelig forståelse At bidrage til international forståelse og venskab.

I offentligheden og avisens omtaler af soroptimisterne bliver de kaldt kvinders Rotary-klub, og den kvindelige pendant til mændenes Rotary-klub.


Vejle Soroptimist Klub

Soroptimisterne i Vejle arbejder for at forbedre kvinder og børns livsvilkår. Gennem projekter arbejder soroptimistklubberne for at fremme menneskerettigheder og kvinders status. Klubbens projekter har ændret karakter siden stiftelsen i 1951.

Vejleklubben har f.eks. støttet Krisecenteret i Vejle, Frelsens Hær, Jul i Fællesskab, Blindessamfundet og KFUK’s sociale arbejde.

Hvert fjerde år vedtager Soroptimist International et internationalt projekt. Soroptimist International er tilknyttet FN og har høringsret for FN med hovedposter i de fleste af FN’s særorganisationer.

Fra 1954 afholder medlemmerne på skift ”3 min. Ego foredrag” til medlemsmøderne i klubben.

I dag indeholder klubmøderne foredrag samt nogle faste punkter. Det kan også være virksomhedsbesøg eller evt. tilrettelæggelse af events, humanitært arbejde, mv. Mødeindholdet bliver planlagt af klubbens bestyrelse.

Medlemsskab opnås gennem invitation og efter anbefaling fra 2 medlemmer. Målet er at afpasse et antal forskellige erhvervsgrene, som er repræsenteret i klubben for at sikre diversiteten og opnå en aktiv og levedygtig klub. Som Soroptimist giver klubben sine medlemmer et bredt netværk af kvinder - både professionelt og socialt.


Vejle Klubbens præsidenter

1951-1953: Inger Nørregaard, dommer 1953-1954: Grete Egly, jordemorder 1954-1956: Helga Demcker, antikvitetshandler 1956-1959: Ida Hartvig Møller, tandlæge 1959-1961: Grethe Mahler, fotograf 1961-1963: Olga Dahl Sørensen, provisor 1963-1964: Helga Bech, direktør 1964-1966: Margrethe Østerbye, bibliotekar 1966-1968: Asta Andersen, boghandler 1968-1970: Jeannot Michelsen, danselærerinde 1970-1972: Elisabeth Dahl Sørensen, sparekassefuldmægtig 1972-1975: Olga Christoffersen, handelslærer 1980-1981: Bodil Eriksen, tandlæge 1981-1982: Kristen Mygind, overlæge 1982-1984: Karen Laursen, overlærer 1984-1986: Anne Larsen, hotelejer 1986-1988: Signe Haahr, ejendomsmælgerass. 1988-1990: Rigmor Frandsen, forstander for VUC 1990-1992: Bodil Kolbæk Rasmussen, fuldmægtig ved Vejle Amt, cand. Jur. 1992-1994: Ruth Jakobsen, amtssundhedsplejerske 1994-1996: Marie Udesen, direktør 1996-1998: Kirsten Kristensen, afdelingsleder 1998-2000: Anne Barfoed, seminarielektor 2000-2002: Anne Bak, laboratoriechef 2002-2003: Signe Haahr, ejendomsmælgerass. 2003-2005: Kirsten Dalager, seminarielærer 2005-2007: Margit Lund, konsulent 2007-2008: Lone Plambæk Jørgensen, sekretær 2008-2009: Marie Udesen, direktør 2009-2010: Helle Moltsen, bioanalytiker 2010-2012: Jette Jensen, husmor 2012-2014: Inger-Margrethe Lundgaard, gårdejer 2014-2016: Evabeth Mønster, direktør 2016-2018: Ida Gormsen, musiker og sundhedscoach 2018-2019: Bente Lorenzen, bedemand 2019-2020: Helle Hein Kinnberg, jobkonsulentKilder: A2579, Vejle Soroptimist Klub, Vejle Stadsarkiv Klubbens hjemmeside: https://vejle.soroptimist-danmark.dk/