Vejle Husholdningsskole

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

”Vanskeligheder er til for at overvindes.” Det var mottoet, som frøken Metha Møller (1903-1978), ejer og stifter af Vejle Husholdningsskole, levede og arbejdede efter.

Midt under anden verdenskrig, hvor det var yderst vanskeligt at få materialer, besluttede hun at bygge den husholdningsskole, hun drømte om.


”Jeg sprang ud på de syv favne”, som hun selv udtrykte det.

Metha Møller var lærer på Silkeborg Husholdningsskole, da hun besluttede at realisere drømmen om at oprette sin egen højskole. Hun, der var født og opvokset i Nordjylland, forestillede sig i første omgang at købe en villa og indrette den til skole. Men efter grundige overvejelser valgte hun at bygge nyt. Det var tilfældigt, at hun valgte Vejle. Hun havde ofte kørt med tog gennem Vejle og havde fattet interesse for byen med den naturskønne beliggenhed tæt på fjord og skov og bløde bakkedrag.

Da hun forelagde sine planer for Vejle Byråd, mødte hun kun positive tilkendegivelser. Byrådet mødtes oven i købet en søndag for at drøfte planerne om opførelsen af husholdningsskolen.

Grundstenen blev lagt i 1943, og selv om mange syntes, at det var et vovestykke at bygge midt under krigen, så gennemførte Metha Møller sit forehavende.

Hun var dybt taknemmelig for den modtagelse, hun fik i Vejle. Mens opførelsen af skolen var i gang, fik hun ofte henvendelser fra vejlensere, der ville vide, om de kunne hjælpe med noget. Da der var knaphed på mad, hjalp mange med at skaffe ekstra rationeringsmærker.

Helt frem til indvielsen i april 1944 var der kaos, rod, larm og håndværkere over alt på Bøgevang. Metha Møller havde en jernvilje, for det krævede mod, energi og stor begejstring at holde projektet i snor, men det var hun i stand til. I maj 1944 bød hun velkommen til tre lærere og 50 elever på sin skole, som hun kaldte Vejle Husholdningsskole. Blandt eleverne var godt et dusin fra Vejle.

Et skoleophold strakte sig over fem måneder, hvor de unge piger blev undervist i almindelig og finere madlavning, saltning, syltning, servering, borddækning, vask og strygning, kjolesyning og andet håndarbejde. Der var plads til to hold om året, som indledte opholdet enten 4. maj eller 4. november.

Metha Møller var fremsynet, skolen blev løbende udvidet og moderniseret, i 1953 blev der ligefrem tilknyttet en vuggestue, så skolens elever ved siden af en grundig uddannelse i husholdning også i praksis kunne lære barnepleje. Kombinationen af en husholdningsskole og en vuggestue var dengang helt ny i Danmark, den vakte derfor en vis opsigt. Metha Møller ansatte sin lillesøster, Helga Møller (1914-1971) som daglig leder af vuggestuen, hvor der var plads til 27 børn i alderen fra 0-2 år.

I 1971 blev den første mandlige elev optaget på skolen. Det var landmand Arne Østergaard, Bredsten, der blev elev på skolens 35. hold for at lære husholdning. Optagelsen af den første mand betød, at Vejle Amts Folkeblads journalist og fotograf, ægteparret Kärry og Allan Simonsen, besøgte skolen og fotograferede og skrev om Arne, der var ene hane blandt 94 kvindelige elever.

Efter 30 år som leder og ejer af skolen, gik Metha Møller på pension i maj 1974. Hun blev afløst af Ute Hartung, der dengang havde været lærer på skolen i 13 år. Metha Møller sagde i afskeds-interviewet med journalist Kärry Simonsen, Vejle Amts Folkeblad, at hun forlod sin livsgerning med glæde i sindet. ”Skolen har været mit liv. Jeg har været meget lykkelig i min tid på husholdningsskolen, og for mig er Vejle blevet byernes by”, sagde Metha Møller. Hun forsikrede journalisten, at der aldrig havde været alvorlige problemer på skolen med de godt 6.000 elever, hun havde haft på skolen gennem de 30 år. ”Hvis der opstod et problem, tog jeg en samtale med den pågældende elev, til sagen var ude af verden”, fortalte hun. Metha Møller syntes, at de unge piger gennem årene var blevet mere frigjorte og meget bedre til at sige deres mening.

Hun blev som medlem af bestyrelsen for Vejle Husholdningsskole, som sammen med vuggestuen blev omdannet til selvejende institutioner.

Metha Møller døde i 1978 som 75-årig.

Bestyrelsen besluttede i 1996, at skolens undervisning fremover kun skulle rettes mod sent udviklede unge med særlige behov.

Skolen ændrede i 1998 navn til Bøgevangskolen – Vejle Husholdningsskole.

I maj 2016 forsvandt navnet ”Husholdningsskole” helt til fordel for Vejle Fri Fagskole.

Bøgevangskolen har i 2023 62 elever, skolen er medlem af Frie Fagskoler, som er fællesbetegnelsen for de tidligere husholdningsskoler. Bøgevangskolen er også en del af skolesammenslutningen i foreningsfællesskabet Ligeværd. På skolen tilbydes en samlet pakke undervisning til unge med særlige behov. En del af undervisningen omfatter stadig madlavning og husholdning.


Kilder

Vejle Amts Folkeblad

Bøgevangskolens hjemmeside.