Vejle Handelsstandsforening

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Søndergade, set mod syd, 1920-30

Vejle Handelsstandsforening blev oprettet i 1919. Foreningen byggede dog i høj grad på Vejle Handelsforening, der blev stiftet i 1861. Vejle Handelsforening havde til opgave at varetage handelens interesser i Vejle. Derudover havde foreningen en stærk interesse i en forbedring af transportmulighederne i byen, og Vejle Handelsforening medvirkede blandt andet til en udvidelse af havnen, etablering af et rutebilnet og en forbedring af postbesørgelsen. Blandt de fremtrædende købmænd i Vejle, der var med til at stifte foreningen i 1861, var N. F. Møhl, W. W. C. Ramsing og E. Linnemann. Den første bestyrelse blev valgt 4. november 1861, og forhandlingsprotokollen oplyser, at foreningens formål er til Fremme af Byens Handel og Skibsfart, samt den dermed i Forbindelse stående Industri. I 1919 skiftede foreningen navn til Vejle Handelsstandsforening. I Vejle var der desuden Handelsforeningen af 1897, der repræsenterede den mindre detailhandels interesser og synspunkter.

En af foreningens mest markante formænd var konsul Hugo Langager fra 1945 til 1965.

I begyndelsen af 1970'erne kom man til en opfattelse af det uhensigtsmæssige i, at forretningerne i Vejle ikke talte med én stemme. Derfor blev Vejle Cityforening oprettet den 8. november 1973 som en paraplyorganisation for de forskellige handelsforeninger. Formålet var "at virke til fremme for handel og de liberale erhvervs udvikling". I 1983 blev det vedtaget, at der skulle være to repræsentanter fra City Vejle i Handelsstandsforeningens bestyrelse. Den 27. maj 1986 blev Vejle Handelsstandsforening omdannet til Vejle Handelskammer med en citysektion.


Litteratur

  • Vejles Historie, bd. 2: Moderne tider - 1786-1970
  • Vejles Historie, bd. 4: Det nye Vejle - 1970-2002
  • Axel Rude: Vejle Handelsstand, (100-års jubilæumsskrift), 1961