Vejle Cykle-Central

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Vejle Cykle-Central, Gormsgade 4-6, ca. 1985. Fotograf: Atelier Jysk Foto-Studio, Foto: Vejle Stadsarkiv

Den 25. maj 1883 behandlede Vejle Amtsråd et forslag fra herredsfoged Monrad, om hvorvidt bi- og tricykleryttere skulle være pligtige til at holde aldeles stille i passende afstand, når de mødte hestevogne og ridende. Samtidig skulle de ringe uafbrudt med ringeklokker, så de vejfarende blev denne fare bevidst. På stærkt befærdede offentlige veje såsom Grejsdalsvej skulle cyklerne (også kaldet velocipederne) helt forbydes. Fire af de seks stemmeberettigede gik i første omgang ind for forbuddet mod cyklister på offentlig vej, men så ombestemte to af dem sig. Vejle blev i de kommende årtier en rigtig cykelby med adskillige cykelhandlere.


Vejle Cykle-Central blev grundlagt af Jacob Jeppesen i 1917. Forretningen lå i lejede lokaler i Vestergade 47 på hjørnet af Vestergade og Vesterbrogade. Da Jeppesen ønskede at eje sine egne lokaler flyttede han efter fjorten år til Gormsgade, hvor han byggede det der blev Gormsgade 6. Hr. og fru Jeppesen flyttede ind på 1. salen, mens cykelbutikken lå i stueetagen. Senere købte Jeppesen også Gormsgade 10, som blev benyttet til lager, og Gormsgade 4, hvorfra der blev solgt barnevogne. I 1972 flyttede enkefru Jeppesen ud af 1. salen, som nu blev inddraget til butik. Hendes to sønner styrede forretningen i 2017. I 1999 overtog Hans K. Jeppesen som tredje generation Vejle Cykle-Central. Forretninger er i 2017 Vejles ældste stadig eksisterende cykelforretning.


Litteratur & kilder

Ugeavisen Vejle (25.10.2017) Vejle Amts Folkeblad (28.05.1883)