Thyra Jessen

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Protræt af Thyra Jessen, som elev på Vallekilde Højskole, 1917

Thyra Jessen, bibliotekar

Bibliotekarassistent. Født 29.10.1895, i Vejle, død 30.11.1981 i Gentofte.

Thyra var en del af første generationer af dedikerede bibliotekarer. Hun blev elev som en af de første i 1918, hvor bibliotekaruddannelsen var mesterlære. Hun var ansat på Biblioteket for Vejle Amt og By 1922-1937, vikar på Silkeborg Bibliotek i 1921 og ved Gentofte Bibliotek 1943-1961. I 1926-27 var Thyra på studieophold i biblioteksfaget i USA.

Thyra Jessen var datter af Hans Jessen, der i 1895 grundlagde fabrikken Hans Jessens Maskinbyggeri, som broren Valdemar Jessen overtog i 1921.

Thyra forblev ugift.


Familie og tidlige liv

I 1912 fik Thyra realeksamen på Klostergades Skole, Pigemellemskolen. Thyra var på sommerholdet på Vallekilde Folkehøjskole, Odsherred (Sjælland) i 1917. Sommerhalvåret på højskolen var forbeholdt hold med kun unge kvinder, mens vinterholdet var for unge mænd. Her undervistes i engelsk, musik, teater, håndarbejde og gymnastik.

Fra 1918 til 1920 var Thyra elev på Vejle Bibliotek, ved siden af kurser og eksamener ved Statens Biblioteksskole, hvorfra hun tog afsluttende eksamen i 1921. Uddannelsen var en mesterlæreuddannelse alene rettet mod folkebibliotekerne. Thyra har været en af de første generationer af uddannede bibliotekarer i Danmark, for en uddannelse til bibliotekar har eksisteret i Danmark siden netop 1918, hvor Thyra påbegyndte sin elevtid. Thyra var elev ved Biblioteket for Vejle Amt og By 1918-1920, og tog kurser ved Statens Bibliotekarskole. Hun tog den afsluttende eksamen i 1921.

Fra 1.5.1921 er hun vikar i Silkeborg ved bibliotekar Peder Nielsen, indtil hun bliver ansat som bibliotekarassistent i Vejle pr. 1.6.1922. Hvor hun står bag skranken til 30.11.1937. I marts 1926 til maj 1927 er hun på studieophold i USA. Hun er vikar i Gentofte fra 1943 til 1961.

Thyra var datter af Hans Jessen (1855-1920), og Ane Marie Jessen (1865-1957). Thyra havde tre søskende: Christine, Valdemar og Harald. Familien Jessen boede i 1895 på Dæmningen 16, hvor faren ejede bygningen. Senere flyttede familien Jessen til Borgvold 14, hvor også farens maskinfabrik lå som nabo til den private bolig.

Broren Valdemar Jessen (1898-1967) uddannede sig til ingeniør og overtog farens fabrik Hans Jessen Maskinbyggeri A/S i 1921. Fabrikken havde været ledet af hustruen Marie siden Hans Jessens død i december 1920, i fællesskab med sønnen Valdemar, der afsluttede sit sidste år på teknisk skole.


Bibliotekar

Thyra Jessen uddannede sig til bibliotekarassistent efter tidens norm. Hun startede som elev i Vejle. Læsesalen lå på 1.salen i administrationsbygningen på Kirketorvet, Vejle. Det var et af de første folkebiblioteker i landet, og børnelæsesalen blev oprettet allerede i 1918. Den første børnebibliotekar blev ansat i 1920.

Thyra var også tilknyttet Silkeborg Bibliotek fra 1.5.1921 som vikar til hun blev ansat som assistent i Vejle pr. 1.6.1922. I Silkeborg arbejdede hun sammen med bibliotekar Peder Nielsen, der arbejdede for at føre det lokale folkebibliotek til samme standard som han oplevede, at det havde i bl.a. Vejle.

Uddannelsen tog mange ved et ophold på Statens Biblioteksskole. Dernæst rejste få til USA på studierejse for at lære faget, da USA var et foregangsland på netop biblioteksområdet på dette tidspunkt. Det er således også herfra at det nuværende danske bibliotekssystem stammer. Thyra var elev og ansat af et par omgange ved folkebiblioteket i Vejle fra 1918-1937. Hun kom til at arbejde på den første læsesal på Kirketorvet, hvor Biblioteket for Vejle By og Amt lå, og hun flyttede med til den nye biblioteksbygning på Flegborg 16 i 1934.

Siden 1935 havde Statens Bibliotekskursus for Sognebiblioteker fra hele landet hver sommer afholdt undervisning på biblioteket i Vejle. Disse kurser blev ledet af bibliotekskonsulent Jørgen Banke og blandt andet undervist af personalet i Vejle. Herunder Thyra Jessen,Aage Bredsted, Eleonora Sørensen, Karen Høyer Nielsen, Eva Holst og Oluf Abitz.


Studieophold i New York 1926-1927

I maj 1926 ankom Thyra til Ellis Island med skibet Oscar Ii.

Under sit ophold har Thyra besøgt blandt andet bibliotekerne på Princeton University og Yale, samt haft lånerkort til The New York Public Library. Hun har samlet exlibris fra bibliotekerne og andre bibliotekarer, samt haft sit eget. Thyras adresser i New York var blandt andet på 552 Riverside Drive, apt. 6F, New York City og 476 Fifth Ave, Room 200, New York City.

Thyra Jessen var en såkaldt ’amerikanerinde’, en, der havde været i USA for at lære faget fra de dengang førende på området. Gennem de uddannede og trænede danske bibliotekarer blev viden hentet hjem til det danske system, der var under oprettelse og udvikling i disse årtier. En anden ’amerikanerinder’ var Tove Hørding, en af hendes vejlensiske kolleger. Hørding var en af de første børnebibliotekarer i Danmark.

Et modificeret Detroitsystem blev indført som udlånssystem i Vejle i 1914. Dette er forløberen for det nuværende DK5 system på de danske biblioteker.

Studieopholdet i Amerika for at indhente viden fra den førende på området var ikke fremmede for familien Jessen, Thyras familie. Faren, Hans Jessen, havde i en alder af 17 år rejst til USA for at tillære sig uundværlig teknisk erfaring og viden i landets industri. Hans Jessen forblev i staterne i 6 år før han rejste tilbage til Nordborg, hvor han skulle overtage farens mølle. Det blev dog ham for trangt og uden udviklingsmuligheder i det tyske Sønderjylland.

Mulighederne fandt han i Vejle, hvortil han flyttede i 1890’erne. Han giftede sig med Ane Marie Jessen, Thyras mor, med hvem han fik fire børn.


De senere år

Thyra Jessen var stærkt optaget af det sønderjyske spørgsmål - hun havde dansk familie i Flensborg, og var selv god til at kniple (håndværket knipling).

Med sin mor flyttede Thyra Jessen til Adolphsvej 7 i Gentofte. Da Marie Jessen døde 25.10.1957 flyttede Thyra ind på førstesalen i huset. Her boede hun indtil 1978, hvor hun kom på plejehjem.

I 1981 døde Thyra Jessen. Hun har efterladt sig mange fotografier af familiemedlemmer og postkort modtaget gennem et hele livet.


Billeder