Sofiesminde

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Sofiesmindes hovedbygning i to etager, tegnet omkring 1930

Proprietærgård vest for Vejle. Tidligere ”Stokholm”.

En gård på stedet er kendt tilbage til 1300-tallet, hvor jorden tilhørte ”Kjærsgård”, der lå lidt længere mod vest.

I 1787 var gården ejet af Christian Gydesen Fugl. Den blev i 1796 overtaget af landsdommer, kammerjunker Johan Ludvig Wilhelm Krabbe. Han omdøbte gården til ”Sofiesminde” efter sin mor oberstinde Sophie Magdalena Krabbe.

1842 Møller Niels Pedersen

1850 Johan Hermann Rudolph Caroc

1890’erne Proprietær Berg

1897 Mejeriejer Peter Sørensen

1918 Proprietær H.A.V. Steffensen, der solgte til Vejle Kommune. Det sidste areal blev solgt til kommunen af hans enke i 1944. På Sofiesmindes jorde rejste sig Vestbyens boligblokke, og på et billede fra 1934 kan man endnu se Sofiesmindes hovedbygning midt mellem boligblokkene under opførelse.

Axel Rude skrev i 1950 om Sofiesminde:

”For et halvt hundrede Aar tilbage kvidrede Graaspurvene i Efeuen, der som et tæt, grønt Slyngværk dækkede Hovedbygningen til ”Sofiesminde”. Hvor man nu se Karré ved Karré som et teglstensrødt, sirligt Mosaik-Mønster, bredte sig den Gang en stor Frugthave omgivet af grønne Enge. Ingen Steder i Vejle fik man saa herlige Gravenstenere som fra ”Sofiesmindes” Have."

Litteratur

  • Axel Rude: Fra Vejle by til kongesædet Jelling. 1950, s. 32 ff

Billeder