Skibet Kirke

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Skibet Kirke, 1940'erne, den tidligere klokkestabel anes i baggrunden.

Sognekirke i Skibet Sogn. Kirken er formodentlig opført mellem 1125 og 1150. Frem til midten af 1930’erne hørte kirken under herregården Haraldskær.

Den ældste del af kirkebygningen, koret og skibet er bygget i romansk stil, og stammer fra første halvdel af 1100-tallet. Det senere tilføjede våbenhus mod syd og sakristi mod nord er bygget i sengotisk stil. Kirken har intet tårn, men en klokkestabel placeret nordøst for kirken. Den nuværende er fra 1952, og den tilhørende klokke er fra 1967.

Kirken er bygget af frådsten, med tag af bly og vingetegl. Selve kirkerummet er forsynet med et bjælkeloft, der blev frilagt ved restaureringen i 1951-53. Kirkens romanske granitdøbefont har et motiv med løvekroppe med menneskehoveder. Prædikestolen er fra o. 1600. Alterbordet blev i 1952 forsynet med et kors med lammet udført af billedhugger Gunnar Hansen. Orglet er bygget i 1973-74 af Frobenius, Kgs. Lyngby, det erstattede et orgel fra slutningen af 1800-tallet.

Under restaurering af kirken i 1951-53 blev der afdækket adskillige kalkmalerier fra 1200-tallet. I våbenhuset hænger en mindetavle for fire soldater fra Nørre Vilstrup, som faldt i krigene 1848-50 og 1864. I korbuens nordvange ses gravsten over Iver Friis til Haraldskær.


Billeder