Sct. Johannes Kirke

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Vestbyens nye kirke, 1941-42

Beliggende i Vejles nordvestlige del mellem Boulevarden, Svendsgade, Haraldsgade og Sct. Johannesgade.

Kirken blev indviet 1941. Arkitekt H. Lønborg-Jensen. Kirken rummer flere stilelementer, såvel romanske som gotiske. Kirkens første præst var Haldor Hald (1941-46), der i 1945 blev arresteret af besættelsesmagten og ført til koncentrationslejren Neuengamme.

Ved kirken står en mindesten for befrielsen 5. maj 1945 med tekst af digteren Anton Berntsen. Kirkens klokke kaldes Vejles fredsklokke, taget i brug 6. april 1946.

Historie

Skt. Johannes Sogn er udskilt fra Vejle Vor Frelsers Sogn og Vejle Skt. Nikolaj Sogn. Fra Menighedshuset, Vesterbrogade var der - allerede adskillige år før Skt. Johannes Kirke blev bygget blevet grundlagt - et kirkeligt arbejde i Vestbyen v.h.a. præsterne ved Skt Nikolaj Kirke. Menighedshuset fungerede i denne periode som kapel, og én af præsterne ved Skt. Nikolaj Kirke (C. O. Tscherning-Møller) var distriktspræst for Vestbyen.

Kirken er tegnet af arkitekt H. Lønborg-Jensen og bygget i en pastiche-stil, der omfatter såvel romanske som gotiske islæt. Grundstenen nedlagdes 1939, kirken blev indviet i september 1941. Kirkens indre er gennemgribende renoveret i 1991 - 1992.

Udsmykning

Af kirkens inventar kan nævnes altertavle og prædikestol. Altertavlen er udsmykket af kunstneren Ole Søndergaard. Den er trefløjet og fremstiller korsfæstelsen og nogle personer i nutidsdragter. Derudover kalkmaleri på kirkens korvæg forestillende Kristus på Dommedag, ligeledes malet af Ole Søndergaard.

I kirken er som kirkeskib ophængt skoleskibet "København". Der findes derudover et kors, der oprindelig anvendtes som alterudsmykning, inden altertavlen blev opstillet, samt et portræt af provst C. H. Christensen, Vejle Provsti.

Kirkens oprindelige barokorgel bygget af fa. Frobenius i 1956 - udvidet og ombygget af fa. Bruno Christensen & sønner, Terkelsbøl i 1983. I kirken findes endvidere som kororgel det oprindelige orgel fra Skydebjerg Kirke, Fyns Stift.

Kirkens messeklæder: En hvid / gylden festhagel fra 1941, taget ud af brug i løbet af 1970'erne, en grøn messehagel (Dansk Paramenthandel) fra 1971, en violet messehagel (Dansk Paramenthandel) fra 1980, en rød messehagel (fremstillet af lærer Vita Andersen, lærer Maria Sørensen og magister Nina Damsgaard fra menigheden) i 1981 og en ny hvid festhagel, hvor dele af den gamle festhagel er genanvendt som patchwork (fremstillet af samme kreds fra menigheden) i 1981. Derudover råder kirken over to stolaer: en hvid / violet og en rød / grøn.

Kirkebogsførende sogenpræster ved Skt.Johannes Kirke

 • Haldor Hald: 1941 - 1948 (flyttet, død i embedet som biskop over Lolland Falster Stift 1969)
 • Børge Mosumgaard: 1948 - 1978 (pensioneret)
 • Gunnar Andreassen: 1978 - 1986 (derefter sognepræst i Resen-Humlum sogn)
 • Leif Johan Linnemann Arffmann: 1987 - (fra 1989 tillige provst over Vejle Provsti)

Kaldskapellaner / Residerende kapellaner fra 1984 benævnt "sognepræster" ved kirken

 • Marius Lauridsen 1944 - 1953 (derefter res. kap. ved Timoteuskirken, Valby)
 • Oluf Jørgensen 1953 - 1956 (derefter sp. i Sønder Asmindrup sogn)
 • Svend Christian H. Thorning 1956 - 1965 (fratrådt - ansat som seminarielektor i Skive)
 • Knud Grønning Kjærgaard 1965 - 1974 (derefter sp. i Henne og Lønne sogne)
 • Olaf Willumsen 1974 - 1978 (opr. udd. ingeniør, særudd. pensioneret fra stillingen)
 • Leif Johan Linnemann Arffmann 1978 - 1987 (derefter kirkebogsførende sognepræst)
 • Øyvind Foss 1987 - 1993 (fratrådt - ansat som vicerektor i Kristianssand, Norge)
 • Lone Klok 1993 - (ansat i kombinationsstilling med Sct. Maria Hospice)
 • Lisbeth F. Smed 1998 -

Præsteboliger

Den kirkebogsførende sognepræst har embedsbolig Jellingvej 39. P.t. er denne dog lejet ud, da sognepræsten bor i sin hustrus embedsbolig (præsteboligen Bøgevang 15, Vejle Sct. Nicolai Sogn).

Sognet har vedr. den øvrige præstestilling indtil 1962 disponeret over en af AABs lejligheder på adressen Svendsgade 28 som embedsbolig. Efter 1962 tjente denne bolig som bolig for kirkens kordegn. Fra 1962 har sognet haft en præstebolig på adressen Skjoldsgade 4. Da pastor Olaf Willumsen var den sidste præst, der beboede denne, blev den solgt i begyndelsen af 1990'erne.

Organister

 • Mary Andersen: 1941 - 1956
 • Knud Erik Haahr: 1956 - 1980
 • Jens Gjørtsvang Lauridsen 1980 -

Reference


På Historisk Atlas

Sct. Johannes Kirke på Historisk Atlas

Litteratur

Arfmann, L. (red) m. fl.: Træk af Johanneskirkens historie K, 1991

Billeder