Sct.Norberts Skole

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Sct. Norberts Skole

Fra en skolegårdsfest

Blev påbegyndt af Sct. Josefsøstrene i 1905 (se artikel om Sct. Norberts Kirke). Skolens bygninger ejedes af Sct. Norberts Stiftelse i første række ved præmonstratenserkommunitetet i Vejle, men klostret i Averbode var den egentlige ejer. I 1908 stod en ny skolebygning vest for Sct. Maria Hospital færdig, og skolen fik navnet Sct. Hermann-Josephs Skole (dels opkaldt efter en præmonstratenserhelgen, dels valgt for også at ære Sct Josefsøstrene). Denne bygning indgår i dag i hospitalet.

1924 ændrer skolen navnet til Sct. Norberts Skole, og i 1937 tages en ny skolebygning (som ses på billedet øverst) øst for hospitalet i brug. 20 år senere indvies første del af en ny skolefløj bag kirken langs Fjellegade, denne fløj forlænges yderligere i 1977, og samtidig får skolen overbygning med ét spor fra bh-klasse til 10. klasse. I 1984 bygges en ny fløj med lokaler til idræt og praktisk / musiske fag, og 6 år senere stiller Sct. Norberts Stiftelse én af sine ejendomme i Fjellegade til rådighed for skolen til indrettelse af SFO og indskolingsklasser. I 1999 køber Sct. Norberts Stiftelse Mariasøstrenes tidligere vaskehus, der sammen med en ny tilbygning året efter tages i brug som klasselokaler. Samtidig vedtager skolens bestyrelse, at skolen skal være tosporet på 7., 8., og 9. årgang, samt at 10. klasse også skal forefindes på skolen. I 2004 køber Sct. Norberts Stiftelse den tidligere politigård af Vejle Kommune og skolen lejer kælderetagen samt 1. og 2. sal, mens menigheden disponerer over stueetagen. Samtidig besluttes det at gøre skolen tosporet i alle årgange undtagen 10. klasse. Året efter køber skolen ejendommene af Sct. Norberts Stiftelse og bliver dermed selvejende institution.

Skoleledere ved Sct. Norberts Skole

Skolegården. På billedet ses p. Jan Ophoff i præmonstratensernes hvide ordensdragt.
 • p. Josef Brems, o.præm. 1905 - 1922
 • p. Adolf Brems, o.præm, 1922 - 1931
 • p. Theo Op de Coul, o.præm 1931 - 1936
 • p. August Druyts, o.præm 1936 - 1937
 • p. Frans Vervoort, o.præm 1937 - 1956
 • p. Edward Stappers, o.præm 1956 - 1959
 • Erling Tiedemann 1959 - 1974 (Derefter amtsborgmester i Vejle Amtskommune)
 • Laurits Larsen (konst.) 1974 - 1976
 • Tove Holtkamp 1976 - 1976
 • Svenning Ravn 1976 - 1995 (Derefter viceborgmester, Vejle Kommune, senere ejer af rest. "Bredehus")
 • Mogens Kjærgaard (konst.) 1995 - 1995
 • Henrik W. Bech 1995 -


Reference

Følgende jubilæumsskrifter:

 • Sankt Norberts Skole, Vejle - 75 år (Vejle, 1980)
 • Sct. Norberts Skole 1905 - 2005 (Vejle, 2005)
 • - kærlighed - tryghed -tillid -glæde (om Mariasøstrenes Børnehave, Vejle, 2002)

Hjemmesider

 • Sct. Norberts Skole[1]
 • Sct. Norberts Kirke [2]