Rosenvold

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Hovedbygning ved Rosenvold, 1980-85

Rosenvold er en herregård, der ligger på nordsiden af Vejle Fjord ved indsejlingen. Godset ligger 4 km sydøst for Stouby i Stouby Sogn, Bjerre Herred i det nuværende Hedensted Kommune.

I middelalderen lå der en borg, Stagsevold, på stedet. Denne borg blev nedrevet i slutningen af 1300-tallet ligesom de fleste andre danske middelalderborge som følge af Margrete 1.s forordning fra 1396, der forbød opførelse af private borganlæg. Der blev bygget en herregård tæt ved, men da Holger Rosenkrantz til Boller købte godset med borgruinen i 1556, var denne dog ødelagt. Ca. 1560-70 oprettede Holger Rosenkrantz Rosenvold som hovedgård. Rosen - var taget fra den første del af slægtsnavnet Rosenkrantz. Det blev imidletid hans enke, Fru Karen Gyldenstjerne, der opførte det nuværende Rosenvold i 1585. En indskrift på stedet uddyber om bevæggrundene hertil:

Anno 1585 lod ieg Karen Gyldenstiern sallig Hollger Rosenkrantzes thil Boller dete Hvss opbygge i mit Encke Seede thil mine tho Sønner Otte Christoffer Rosenkrans och Frederich Rossenkrantzis Beste.

Rosenvold blev opført som et tidligt renæssanceanlæg, meget lig østfløjen på Rosenholm Slot ved Hornslet. Hovedbygningen bestod af en enkelt fløj i 2 stokværk opført på en borgbanke omgivet af en voldgrav.

Rosenvold blev administreret sammen med Boller Slot. Disse blev i 1621 solgt til Christian 4.s svigermor, Ellen Marsvin. I 1629 overtog hendes datter Kirsten Munk de to godser. Efter Kirsten Munks død solgtes stedet særskilt i 1660 til stiftamtmand i Aarhus, gehejmeråd Henrik Rantzau. Siden da har den gamle og stolte adelsslægt Rantzau siddet på Rosenvold i mere end 10 generationer. Fra 1765-1921 fungerede Rosenvold tillige som Det Grevelige Rantzauske Forlods' hovedsæde. Den nuværende ejer har siden 2009 været Carl Johan Ulrik greve Rantzau. Han er nummer 17 i rækken af Rantzauer og søn af kammerherre, grev Carl Iver Rantzau.

I 1817 blev det østvendte trappetårn nedrevet. I 1865 blev Rosenvold restaureret ved arkitekt J. H. Nebelong. De to hjørnetårne blev forhøjet med en etage, vinduerne blev gjort større, gavlene forandredes og træbroen over voldgraven erstattet med en muret bro. Resultatet var ikke videre vellykket, og Nebelongs bror, N. S. Nebelong, er da også med rette stærkt berygtet for sin "restaurering" af Viborg Domkirke i slutningen af 1800-tallet. Ved den næste restaurering 1928-30 ved Jens Ingwersen blev en delvis tilbageføring til det oprindelige udseende som renæssanceherregård forsøgt.

Rosenvold drives i dag som et gods med både landbrug og skovbrug. Godset omfatter i dag 795 hektar, hvoraf det meste er skov. Herregården har en række huse til udlejning. Ved Rosenvold ligger desuden en campingplads samt en lystbådehavn. Slottet er fredet i klasse A.

Slægten Rantzau på Rosenvold

(1660-1674) Henrik von Rantzau (1599-1674)

(1674-1687) Henrik von Rantzau (brorsøn) (1630-1687)

(1687-1719) Otto greve Rantzau (halvbror) (1632-1719)

(1719-1726) Frederik greve Rantzau (søn) (1677-1726)

(1726-1771) Christian lensgreve Rantzau (bror) (1684-1771)

(1771-1782) Christian Frederik lensgreve Rantzau (sønnesøn) (1763-1782)

(1782-1814) Carl Adolph lensgreve Rantzau (farbror) (1742-1814)

(1814-1822) Frederik Siegfred lensgreve Rantzau (bror) (1744-1822)

(1822-1828) Christian Jens lensgreve Rantzau (søn) (1777-1828)

(1828-1846) Frederik Siegfred lensgreve Rantzau (søn) (1809-1846)

(1846-1904) August Frederik lensgreve Rantzau (søn) (1840-1904)

(1904-1906) Kai lensgreve Rantzau (søn) (1870-1906)

(1906-1925) Carl Frederik lensgreve Rantzau (farfars brorsøn) (1846-1925)

(1925-1943) Jens Christian lensgreve Rantzau (søn) (1873-1946)

(1943-1967) Daniel greve Rantzau (søn) (1903-1982)

(1967-2009) Carl Iver greve Rantzau (søn) (1940-)

(2009-) Carl Johan Ulrik greve Rantzau (søn) (1986-)


Litteratur

  • Jul i Vejle 1944, s. 8-9


Billeder