Rohden Gods

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Rohden Gods, Stouby: hovedbygningen set forfra, 1907

Rohden Gods ligger i Stouby sogn i det nuværende Hedensted Kommune. Godsets umiddelbare omgivelser af præget af Vejle Fjords særegne naturskønhed. Rohden nævnes første gang i 1662. Dengang bestod godset af to adskildte halvgårde, der hørte til det nærliggende Rosenvold Slot. De to halvgårde hed Over Rohden og Neder Rohden. Først i 1869 blev de samlet til ét gods af den daværende ejer Eggertsen. Gården har derfor aldrig haft status som hovedgård.

Efter at dødsboet efter Jacob Lund Eggertsen i et dusin år havde stået for driften af Rohden, kom der nye folk til. I 1896 giftede Flemming Einar Lerche, der var bror til lensgreven på Lerchenborg ved Kalundborg, sig med Anna Sophie Christiansdatter von Lüttichau. Hun var datter af finansminister, kammerherre Christian Ditlev Lüttichau. I 1897 købte de Rohden Gods for 230.000 kr. og de gik efterfølgende i gang med at opføre en ny hovedbygning. Den nye og nuværende hovedbygning blev opført i palæstil 1898-1900 ved arkitekt Ulrik Plesner. Det gamle stuehus blev nedrevet, og egebindingsværket herfra blev brugt til opførelse af et par særprægede kvadratiske bygninger, som efterfølgende har tjent som herskabsstald, vognport og garage. Anna Sophie von Lüttichau overdrog ved sin død i 1924 Rohden til sin brorsøn, Folmer von Lüttichau. Den stolte og vidtforgrenede slægt Lüttichau sad efterfølgende i tre generationer på Rohden, indtil Frederik von Lüttichau afhændede godset til Anders Kirk Johansen fra LEGO-koncernen i 2003. Efter 2003 er både hovedbygningen, avlsbygningerne og hele gårdanlægget blevet istandsat. I 2008 blev Hestendal og Espekær lagt ind under Rohden Gods, og i 2009 ligeledes Lille Kohavegård. Godsets samlede areal er derved kommet op på 485 hektar.

Rohden Gods drives i dag som et moderne landbrug, og godset beskæftiger ansatte indenfor både administration, landbrug, skovbrug og service.

Igennem mange år har der været tradition for, at spejderkorpsene afholder nogle af deres lejre på jorderne ved Rohden ned til nordsiden af Vejle Fjord. Særlig KFUM-spejdernes årlige pinselejr har været almindelig kendt. Denne spejder-tradition stammer fra baronesse Anna Sophie von Lüttichaus forkærlighed for spejderbevægelsen.


Ejere af Rohden Gods siden 1869

(1869-1885) Jacob Lund Eggertsen

(1885-1897) Jacob Lund Eggertsens dødsbo

(1897-1911) Flemming Einar Lerche

(1911-1924) Anna Sophie Christiansdatter von Lüttichau gift Lerche

(1924-1965) Folmer von Lüttichau

(1965-2001) Flemming von Lüttichau

(2001-2003) Frederik von Lüttichau

(2003-) Anders Kirk Johansen


Litteratur

  • Jul i Vejle 1944, s. 8-9
  • Jul i Vejle 1962, s. 3-5


Billeder