Rasmus Mortensen

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Museumsinspektør for Vejle Kulturhistoriske Museum Rasmus Mortensen kom til verden i 1884. Faderen var husmand i Balle Sogn ved Silkeborg. Fra 1909-1950 var Rasmus Mortensen lærer i Lindeballe. Sideløbende og efterfølgende var han en af Vejle Amts flittigste kulturpersonligheder.

Hans første lokalhistoriske bidrag udkom i Vejle Amts Aarbøger 1916 og omhandlede en middelalderlig teglovn, som han selv havde udgravet vest for Lindeballe Kirke. Året efter fandt han første gang spor efter jernudvinding i Danmark. Den jyske jernproduktion blev hans helt store amatørarkæologiske hobby, og udover selv at udgive artikler og en bog herom, bidrog han til prof. Niels Nielsens doktordisputats om samme emne.

Hans lokalhistoriske produktion var ganske overvældende. Bl.a. skrev han flere bøger og frem til 1958 godt 1.600 artikler til Vejle Amts Folkeblad.

Rasmus Mortensen flyttede fra Lindeballe til Bybæk og siden til Jelling.

Af Mortensen mange hverv skal nævnes:

1923-1952 i bestyrelsen for Vejle Amts historiske Samfund. 1928-1952 redaktør for Vejle Amts Aarbøger. 1941-1959 sad han i Det danske Hedeselskabs Repræsentantskab. 1946-1958 i bestyrelsen for Dansk historisk Fællesforening. 1951-1959 museumsinspektør ved Vejle Kulturhistoriske Museum. 1951-1958 i bestyrelsen for Jysk arkæologisk Selskab.


Litteratur

Axel Rude: Rasmus Mortensen, Vejle Amts Aarbøger, 1965.