Privathospitalet Mølholm

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Privathospitalet Mølholm eller Mølholm Klinikken, som hospitalet hed i begyndelsen, blev officielt åbnet 15. januar 1993. Det var voksende ventelister på de offentlige sygehuse og øget fokus på valgfrihed og marked, der var årsag til oprettelsen af privathospitaler flere steder i Danmark. I løbet af 1990’erne blev der etableret flere privathospitaler, men mange af dem blev lukket igen. Det gælder ikke Privathospitalet Mølholm, der her i 2019 eksisterer i bedste velgående.

Privathospitalet blev etableret i den store smukke villa, som sæbefabrikant A.C. Petersen, den ene halvdel af fabrikantmakkerparret Worning & Petersen, Vejle Sæbefabrik, lod opføre i 1903 på Brummersvej 1 i Mølholm. Villaen fik navnet ”Brinken”. Mølholm var en del af Vinding Sogn, og dengang var det her, de velhavende fra købstaden Vejle byggede deres store villaer omkring år 1900. Her var der god plads og skattely uden for købstadens grænse.

A. C. Petersen døde i 1941, og villaen blev købt af en selvejende institution under Metodistkirken. ”Brinken” blev forvandlet fra privathjem til spædbørnshjem i 1943. Hjemmet lukkede i 1984, og Ingrid Jensen indrettede en slags plejehjem for forsømte børn og deres mødre. ”Brinken” lukkede i 1991. Hovedmanden bag oprettelsen af Mølholm Klinikken var speciallæge Steen Kofod. Han havde allerede dengang sin egen ortopædkirurgisk klinik i Jernbanegade i Vejle. Steen Kofod købte villaen på Brummersvej og indledte en omfattende om- og tilbygning. Han gik samtidig i gang med at ansætte personale.

Steen Kofods kongstanke var at anlægge en flad struktur, hvor hver læge havde sit ansvarsområde. I et interview i Vejle Amts Folkeblad udtalte Steen Kofod: ”Ledelse er bare et spørgsmål om at koordinere og udnytte folks kreativitet. Hvis man bygger et hierarki op, så dræber det alt, og man får kun dårlige løsninger. Kofod var i samme forbindelse sikker på, at han selv ville opnå ”kollegialt samvær, spændende fagligt miljø på tværs af specialer og ideelle arbejdsvilkår.”

Det første år kunne Mølholm Klinikken melde om cirka 4.000 patienter, som var undersøgt og behandlet.

I pionerårene blev den særlige ”Mølholm-ånd” bygget op. Det var en teamspirit, som sørgede for at kitte personalet sammen og gav et godt arbejdsmiljø. Hver enkelt ansat følte sig ansvarlig og havde viljen til og var stolt af at give patienter en god oplevelse.

Steen Kofod måtte på grund af sygdom trække sig som leder af Mølholm Klinikken i 1995. Hans Lybecker blev hans afløser, en mand med stærke meninger og stor energi. Han sørgede for en markant markedsføring af klinikken både med avis- og radio-annoncer.

I begyndelsen af 1997 havde Mølholm Klinikken ifølge en artikel i Ugeavisen cirka 10.000 patienter om året, som blev hjulpet med laserkirurgi, nye hofter og knæ, kosmetisk kirurgi og tandproblemer.

I marts 1998 skiftede klinikken navn til Privathospitalet Mølholm.

Bølgerne har ind imellem gået højt på Privathospitalet. Det kulminerende i 2005, hvor en af speciallægerne følte sig uretmæssigt opsagt og krævede 35 millioner kroner i kompensation.

De tre speciallæger: Peter Bjerring, Hudcentret, Mogens Bach-Pedersen, Rygcentret og Leif Corydon, Øjenklinikken, overtog i denne periode aktiemajoriteten med det formål at skabe ro i virksomheden. Og det lykkedes for dem.

I årene derefter var der generationsskifte på en række af klinikkerne og hospitalet blev udvidet.

I 2006 fik privathospitalet Sundhedsstyrelsens tilladelse til at udføre fedmeoperationer. Privathospitalet fik hurtigt opbygget stor ekspertise og et effektivt team om fedmeoperationerne. I de følgende år steg antallet af fedmeoperationer pr. år fra 100 til 1700. Det betød, at Privathospitalet Mølholm blev et af de største centre for denne type operation på verdensplan og medførte, at det faglige personale holdt foredrag på internationale kongresser om arbejdet.

I 2007 havde antallet af patienter rundet 20.000 om året, og der var brug for mere plads. Med købet af Brummersvej 10 og de medfølgende 10 parkeringspladser blev det problem løst. Senere blev der i baghaven etableret yderligere 35 p-pladser. For få sengepladser og for lidt plads i venteværelset betød, at der blev opført to nye bygninger og bygget om i hovedbygningen. Trods lavere aktivitetsniveau i hælene på finanskrisen, eksisterer Privathospitalet Mølholm i bedste velgående og har mod på fremtiden.


Litteratur

Vejle Stadsarkiv - U51244, U2803, U3426. Privathospitalet Mølholm i 20 år med tekst af Poul Porskær Poulsen.