Pedersholm

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning
Pedersholm 1976

Herregård, Søndermarken.

Kendes tidligere under navnet Ladegården og var oprindeligt ladegård til den nu forsvundne borg Rosborg. Da Rosborg blev nedlagt, blev Ladegården underlagt kongen og blev tilknyttet KoldinghusLen. Ladegården blev overdraget til Vejle By af Frederik 2. i 1572, dog med det forbehold at kongen kunne tilbagekøbe den til enhver tid. Et sådan tilbagekøb skete i 1718, hvor gården blev lagt under Koldinghus Rytterdistrikt. Ladegården blev købt af Peder Terkelsen 1765, han opførte bygningerne og gav gården navnet Pedersholm.

Senest har Statens Planteavls Laboratorium haft til huse her auktionshuset Bruun Rasmussen har benyttet bygningerne til auktioner. Auktionshuset lukkede sin Vejleafdeling i 2009.

Pedersholms ejere gennem tiderne

Frem til 1572: Kronen

1572: Vejle By

1718: Kronen

1765: Peder Terkelsen

1770: Birkedommer Joh. Meeden

1782: Rasmus Anton Paulsen

1787: P Joh. Fønss

1805: Kaptajn Christian Frederik Erik Skeel

1807: Brigadér William Hallings enke Christine Halling

1814: Kammerjunker Schack Brockdorff

1820: J.A. Kuhlmann

1831: Agent N. Nyholm

1847: Adjunkt Torkild Hansen

1884: Lensgreve Carl Ludvig Rudolf Holck-Hardenberg-Reventlow

1885: Enke Lousie Rudolf Holck-Hardenberg-Reventlow

1890: Grev Paul August Holck

1899: Morten Hvenegaard

1904: Lars Christen Christensen

1914: Konsortium

1914: K. Andersen

1919: N. Kaas

1922: Brødrene Jacobsen

1925: Landbrugskandidat J. Bundsgaard

1926: N.A. Høgdall

1928: Jørgen Marcussen og Kristian Skou

1958: Legatstiftelsen Pedersholm (hovedbygningen)

1959-: Vejle Kommune (avlsgården)

1985: Børge Nielsens Auktioner (hovedbygningen)

1990: Jesper Bruun Rasmussen (hovedbygningen)


Billeder