Monument for Anders Sørensen Vedel

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Ved det nordvestlige hjørne af Vejles ældste hus, middelalderkirken Sct. Nicolai Kirke, står monumentet for den lærde historiker Anders Sørensen Vedel (1542-1616). Den to en halv meter høje granitstatue af historikeren står på en cirka halvanden meter høj sokkel. Monumentet er udført af billedhuggeren Povl Søndergaard (1905-1986). På soklen er historikerens emblem indhugget med sindbilleder på Gudfrygtigheden (røgelseskar), Sundheden (blomstrende urt) og Tiden (slangen, der bider sig selv i halen). Symbolerne var indhugget over Vedels dør i hans bolig på Liljebjerget i Ribe, og det kan også ses på Tobias Gemperles portrætmaleri af Vedel fra 1578.

Det var på Vejlensersamfundets generalforsamling i 1930, der blev fremsat forslag om at rejse en statue af Anders Sørensen Vedel i hans fødeby, Vejle. Der blev nedsat en komité, som ønskede statuen placeret på Rådhustorvet. Men det forslag faldt ikke i Vejle Byråds smag. Byrådet foreslog i stedet, at mindesmærket for den lærde Vedel blev placeret på Kirketorvet ved Sct. Nicolai Kirke eller i Anlægget ved Vedelsgade. Efter den udmelding stillede Vejlensersamfundet sagen i bero, og den blev først taget op igen i 1942 i anledning af 400-året for Vedels fødsel, 9. november. Vejlensersamfundet mente nu ligesom byrådet, at Kirketorvet var den rette placering af monumentet for Anders Sørensen Vedel. Men - den tyske besættelse af Danmark gjorde det umuligt at realisere planerne på daværende tidspunkt.

Sagen blev genoptaget i 1946 af komitéen i Vejlensersamfundet. Vejle Kommune gav i 1951 med borgmester Willy Sørensens ord ”et beskedent økonomisk offer”, det var på 15.000 kroner, så mindesmærket for det berømte bysbarn kunne realiseres. Det skete 21 år efter, at forslaget blev fremsat.

15. juni – Valdemarsdag 1953 – blev monumentet for Vedel afsløret med tale af borgmester Willy Sørensen. Vejlensersamfundet, Det Modewegske Legat og Vejle Kommune, betalte monumentet for Anders Sørensen Vedel.


Litteratur

Mag. art., tidligere museumsleder Nina Damsgaard ” Skulpturer i Vejle”, U6451.