Missionshotellet i Borgvoldsgade

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Morgenandagt, fællesbøn og alkoholforbud var særlige kendetegn ved de danske missionshoteller, der opstod i slutningen af 1800-tallet og forsvandt i 2011 med salget af ”Stella Maris”, Svendborg. Vejle Købstad skal have været en af de første byer – hvis ikke den første? – i provinsen, der fik et missionshotel efter forbillede fra missionshotellet i Løngangsstræde i København. Allerede i 1891 blev tankerne luftet: ”Et kristeligt Gjæstehjem, noget i Lighed med Missionshotellet i Kjøbenhavn, agtes iflg. Vejle Amts Folkeblad fra 1ste Oktober oprettet i Vejle. Gjæstehjemmet skal være et Sted, hvor ’Guds Ords Venner’ kan faa Spise og Drikkevarer samt Nattelogis, og hvor der kan læses de her i Landet udkomne kristelige Blade” Fredericia Dagblad (18.06.1891).

Som det gik fik Vejle dog først sit missionshotel i 1897. Den 1. september 1896 bragte Vejle Amts Folkeblad en artikel om dets tilblivelse: ”Planen om Opførelse af et Missionshotel her i Byen har tidligere været fremme uden at lade sig realisere, men bliver nu endelig til Virkelighed. Værten i Vejle Bys Kristelige Hjem for Unge Mænd (Vejle Ynglingehjem), Hr. Skomager Sørensen, har af Møller H. Hansen kjøbt en Byggegrund, ca. 1000 Kvadrat-Alen stor, for 8 Kr. pr. Kvadrat-Alen. Grunden, der har 25 Alens Facade, er beliggende i Borgvoldsgade, som løber fra Jærnbanepladsen ned i Møller Hansens Eng. Hr. Sørensen vil her i Vinterens Løb lade opføre et stort 3-Etagers Hotel, hvis Indretning og Drift rimeligvis vil blive i Smag med Missionshotellet i Kjøbenhavn. Hotellet faar saaledes en udmærket Beliggenhed lige over for den nye Jærnbanestation”. Hr. skomager Søren Sørensen var efter sigende fra Aarhus-egnen og var flyttet til Vejle for at hjælpe sin svoger, der ligeledes var skomager. Han skulle få en lang karriere inden for hotelbranchen. Missionshotellet i Borgvoldsgade blev ikke færdigbygget i vinteren 1896/97. Såvel i februar som i april nævntes det meget snart færdigbygget, men først den 15. juni 1897 kunne åbningen fejres. Det endte med at blive en 4-etages ejendom med en sidebygning med hotelkøkkenet. I stueetagen fandtes restaurationslokaler og spisesal. De 19 gæsteværelser var fordelt med ni på første sal, seks på anden sal og fire på tredje sal. På hver etage fandtes klosetrum. De tæppebelagte gæsteværelser var komfortabelt udstyrede med en-to senge, servante, stole og bord samt chaiselongue. Fra de øverste etager var der til gaden udsigt over jernbanestationen og helt ud til Munkebjerg og Daugård Strand. Fra gårdsiden kunne gæsterne beundre møller Hansens smukke have og nogle af de ældste dele af Vejle By. Missionshotellet var tegnet af murmester Erik Petersen, der også havde tilsyn med dets opførelse. Dette arbejde varetog murermester Wegener, tømrermester Erik Hansen samt malermestrene Jakobsen og Hansen. Møblerne blev leveret af snedkermester H. Schmidt. I 1903 var missionshotelejer Søren Sørensen med til at stifte Foreningen af Missionshoteller i Danmark. Han blev formand for foreningen. I 1911 afstod han missionshotellet i Borgvoldgade og overtog i stedet Grand Hotel i Torvegade og gjorde dette til missionshotel fra 1. april under navnet Missionshotellet ”Grand”. Han solgte det i 1917. Samme efterår blev han direktør for Missionskurstedet Nyborg Strand. Her var han i mere end 22 år., hvorefter han slog sig ned i Grindsted hos sin datter Kis og svigersøn Anker Olesen. I 1940 blev han udnævnt til Ridder af Dannebrog. Han døde i Grindsted i 1949.

Det prægtige missionshotel i Borgvoldgade var et yndet postkortmotiv. Kristelig Forening for Unge Kvinder (K.F.U.K.) ville gerne have overtaget hotellet i 1911, da deres egne lokaler i Havnegade var blevet for små til den populære forening. Den imponerende bygning fortsatte dog i første omgang som hotel. I første omgang under navnet Pensionatet Borgvold. Første bestyrer var malermester Chr. Hansen, som dog allerede 1. april 1913 blev antaget som vært for K.F.U.M, Danmarks Soldaterhjem og Missionshotellet i Vordingborg. Før december 1914 ændrede hotellet navn til Jernbanehotellet. Vejle fotografiske Amatørklub fik i december 1914 sit eget faste mødelokale på Jernbanehotellet, hvor der blev indrettet et mørkekammer til medlemmernes afbenyttelse. Ejendommen blev i 1920'erne købt af K.F.U.K. og blev nedrevet i maj 1982.


Kilder

Vejle Amts Folkeblad (12.06.1895, 01.09.1896, 05.02.1897, 22.04.1897, 14.06.1897, 22.06.1897, 23.03.1911, 31.03.1911, 18.11.1912).

Vejle Stadsarkiv – [B72905], [C10], [C104]

Oplysninger om Søren Sørensen fra Finn Hauge Hansen, GrindstedArkivet.

Altomhistorie.dk – 02.12.2011