Mineralvandfabriken i Veile

Fra VejleWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Mineralvandfabriken i Veile blev grundlagt 1. maj 1866 af Peter Böegh Wulff (f. 1837 i Vejle). Han var søn af Ane Böegh og købmand, brandkaptajn og stiftende medlem af Vejle Bank (”Laane- og Dicontokassen i Veile”) Severin Christian Wulff.

Peter Böegh Wulff gik i faderens fodspor og blev købmand i Vejle. Forretningen lå i Søndergade, og den specialiserede sig bl.a. i alle typer papir, pap, skrivebøger, skriveudstyr, tapetter m.m. Vejle Havn (grundlagt 1826/27) havde på dette tidspunkt fået en dampskibskaj, der blev anløbet hver tirsdag af ruteskibet ”Flora”. Fra Vejle Havn fortsatte ”Flora” til Fredericia og Korsør. P.B. Wulff blev den lokale ekspeditør for ruteskibet.

Kildevand spillede i 1700- og 1800-tallet en rolle både som et alternativ som tørstslukker til øl og brændevin men så sandelig også i tidens sundhedsbølge. Der var ingen grænse for hvilke sygdomme, man troede, at koldt vand og sundhedskildevand kunne kurere. Der udkom mange videnskabelige artikler om emnet, og folk strømmede til sundhedskilderne. I Vejle importerede flere købmænd samt apoteket igennem flere år kildevand fra Rosenborg Sundhedsbrönd.

Fra et markedsføringsmæssigt synspunkt ville det have givet god mening at tappe vandet fra en af byens to kendte kilder: Clauses Kilde og Kochens Kilde (tidl. Svertpøt Kilde). Det gjorde P.B. Wullf dog ikke. Mineralvandfabriken i Veile fik adresse på Holmen nr. 273 (og fra ca. 1882 Havneveien nr. 176). Her og i Wullfs købmandsbutik i Søndergade nr. 129 kunne man afgive bestillinger på fabrikkens seltservand, sodavand og mousserende limonader. Enhver respektabel købstad havde på dette tidspunkt sin egen mineralvandsfabrik. P.B. Wullf fik hjælp af sin svoger, cand.pharm. Janus Krarup (f. 1835) til at starte fabrikken. Krarup havde i 1862 startet Mineralvandfabriken i Odense, der udover seltservand, sodavand og mousserende limonader også solgte særlig dyre "Medicinske Vande".

Den 1. april 1908 overdrog P.B. Wulff sin mineralvandfabrik til Viggo Fr. Larsen (f. 1875), der lovede at ”Fabrikatet bliver det samme”. Efter kort tid fik Viggo Fr. Larsen konkurrence fra P.C. Nielsens Vejle ny Mineralvandsfabrik. P.C. Nielsen anvendte et rids af Vejle Rådhus på sine flasker, mens Viggo Fr. Larsen anvendte et træ.

Den 1. juli samme år trådte P.B. Wulff også tilbage som direktør for Vejle Bank. En stilling han havde beklædt i ”en Snes Aar” (Vejle Amts Folkeblad 01.07.1908). Af P.B. Wulffs øvrige tillidshverv gennem årene kan bl.a. nævnes, at han var kasserer for Vejle Gasværk fra foråret 1876.

P.B. Wulff døde år 1909. Han blev overlevet af hustruen Anna f. Krarup (d. 1917) og deres børn.


Kilder

Vejle Sogns Kirkebog – Født 27.08.1837 Peter Böegh Wulff.

Fyens Stiftstidende (03.09.1862, 11.06.1868), Horsens Avis (28.03.1863), Vejle Amts Folkeblad (21.06.1869, 28.10.1875, 25.03.1876, 29.06.1882, 13.08.1885, 31.08.1908, 22.07.1909, 15.01.1917)

KRAK, ”Danmarks ældste Forretninger”, 1915.

Provinsregister 1912: Vejle Mineralvandsfabrik og Vejle ny Mineralvandsfabrik.